Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Malzeme/malzeme sınıfı sipariş hareketlerine Malzemeler/Malzeme Sınıfları Listesinden ulaşılır. Fiş bilgilerinde inceleme ve gerekirse değişiklik yapılabilir. Bunun için malzemeler/malzeme sınıfları listesinde sipariş hareketleri listelenecek kayıt üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sipariş Hareketleri seçeneği kullanılır. 

Malzeme sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde malzeme/malzeme sınıfının kodu ve açıklaması ile ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise malzeme/malzeme sınıfına ait sipariş hareketleri şu bilgilerle listelenir; Tarih, Fiş Numarası ve Fiş Türü, Fiş Özel Kodu, Cari Hesap Unvanı, İşyeri, Bölüm, Fabrika ve Ambar, Onay Bilgisi, Temin/Teslim Tarihi, Miktar, Kalan Miktar, Üretim Kalan Miktar, Sevk-Kalan Miktar, Birim, Fiyat, Satır Açıklaması, Sevk Edilen Miktar, Hareket Özel Kodu, Proje Kodu, Rezerve Miktarı ve Rezerve Tarihi.

Filtrele seçeneği ile sipariş hareketleri filtrelenir. Sipariş hareketlerini listelemek için geçerli olacak koşullar ilgili filtre satırlarında belirlenir. Koşul belirleme işleminden sonra "Tamam" tuşu tıklanır ve hareketler listelenir. Malzeme sipariş hareketleri filtre seçenekleri şunlardır: 

Filtre

Değeri

Fiş Türü

Satınalma/Satış

Fiş Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Fiş No

Grup/Aralık

Fiş Belge No.

Grup/Aralık

Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

Onay Bilgisi

Öneri/Sevkedilemez/Sevkedilebilir

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Teslimat Kodu

Grup/Aralık

Sipariş Statüsü

Kapananlar/Kapanmayanlar

Planlamada Kullanılanlar Listelensin

Evet/Hayır

Tamamı Üretim Emri Bağlantılılar Listelensin

Evet/Hayır

Hareket Özel Kodu

Grup/Aralık

Bekleyen Miktar

Başlangıç/Bitiş

Sevkiyat Oranı (%)

Yüzde bilgisi

İşyeri

Tanımlı işyerleri

Bölüm

Tanımlı bölümler

Ambar

Tanımlı ambarlar

Sipariş Tipi

Ödemesiz/Ödemeli

Rezervasyon Durumu

Evet/Hayır

Proje KoduGrup/Aralık

Filtre Kaydet seçeneği ile belirlenen filtre değerleri bir dosyaya yazdırılır. Filtre Yükle seçeneği ile tanımlı filtre dosyası açılır ve burada belirlenen koşullara göre hareketler listelenir. 

İncele seçeneği ile harekete ait fiş açılır. 

Eğer malzeme hareketi faturalanmamışsa Değiştir seçeneği ile hareket ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.