Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Alım/satış işlemlerde, malzeme tanımına ait birden fazla varyantın kullanılması durumunda, malzemenin çeşitli özelliklerine göre oluşturulan varyantların miktar ve fiyat bilgilerinin fiş satırlarına girişinde kolaylık sağlamak amacıyla varyantlar için dağıtım şablonları tanımlanır. Varyant dağıtım şablonlarında malzemeye ait varyant tanımları ve bunların miktar bilgileri belirtilir. Dağıtım şablonları malzemeler listesinde, varyantlı olarak tanımlanan malzemelerin F9 menüsünde yer alan " Dağıtım Şablonları " seçeneği ile kaydedilir. 

Yeni tanım varyant dağıtım şablon tanımı ve kayıtlı şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılırkullanılan seçenekler ve açıklamaları şunlardır:

AlanAçıklama

Ekle

Yeni dağıtım şablonu tanımı yapmak için kullanılır.

Değiştir

Şablon bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Tanımlı dağıtım şablonunu silmek için kullanılır.

İncele

Şablon bilgilerini inceleme amaçlı görüntülemek için kullanılır.

Kopyala

Şablon bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile şablonlar için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen şablon tanımlarını toplu olarak silmek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Şablonun ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı dağıtım şablonu sayısını görüntüler.

Güncelle

Dağıtım şablonları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.