Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hizmet Alış Fiyatları, Ana Kayıtlar modülü / Tanımlar menüsü altında yer alan Hizmet Satınalma Fiyatları seçeneği ile kaydedilir. Kayıt ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. İşlemlerin tümü için hizmet alış fiyatları listesindeki seçenekler kullanılır. Hizmet satınalma fiyatları menü seçenekleri şunlardır:

AlanAçıklama

Ekle

Hizmet fiyatı kaydetmek için kullanılır.

Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Fiyat tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Hizmet alış fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Güncelle

Hizmet alış fiyatları listesinin güncelleştirilmesinde kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarının programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.

Toplu Güncelle

Hizmet satınalma fiyatları listesinden seçilecek kayıtları toplu olarak güncellemek için kullanılır.