Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Soldaki menü ağacından ilgili program bölümüne ait dokümanı seçebilirsiniz.

eLogo İSG Bölümü Menüleri Aşağıdaki Gibidir:1eLogo İSG Kullanıcı Dokümanı1.1Ayarlar1.1.1Kurulum Adımları1.1.1.1eLogo İSG Uygulaması1.1.1.2IIS (Internet Information Services) Konfigürasyonu1.1.1.3eLogo İSG Uygulaması Kurulumu1.1.1.4eLogo İSG E-İmza Uygulaması Kurulumu1.1.1.5Kurulum Hatalarının Tespiti Ve Log İzleme1.1.1.6Kurulum Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri1.1.2Entegrasyonlar1.1.2.1Logo1.1.2.1.1J-HR – eLogo İSG Entegrasyonu1.1.2.1.2Netsis HR - Tiger HR - Bordro Plus - İSG Entegrasyonu1.1.3E-İmza Kurma ve Ayar Tanımlamaları1.1.3.1eLogo Signer Uygulamasını Kurma1.1.3.2E-İmza Durumu'nun Kapalı Görünmesi1.1.3.3E-İmza Kurulumunda Yetkisizlik Durumu1.1.3.4E-İmza Kurulumunda Lokal Dil Durumu1.1.4Sisteme Giriş1.1.4.1Giriş Sayfası1.1.4.2Şirket Seçimi1.1.4.3Menüler1.1.4.4Anasayfalar1.1.4.5Takvim1.1.4.6Pano1.1.4.7Doküman1.1.4.8Sık Kullanılanlar1.1.4.9Menüde Ara1.1.4.10Şirket Değiştir1.1.4.11Toplam Kontör1.1.4.12Bildirimler1.1.4.13Aktiviteler1.1.4.14Dil Değiştir1.1.4.15Profil İşlemleri1.1.4.16Bildirimler Ana Sayfa1.1.4.17Hızlı Menü1.1.4.18Son İşe Giren Personel ve Son Açılan Lokasyonlar1.1.4.19Personel Bilgileri1.1.5Şirket Yönetimi1.1.5.1Bölgeler1.1.5.2Lokasyonlar1.1.5.2.1Kurul Üyeleri1.1.5.2.2Atama Takibi1.1.5.2.3Çalışan Temsilcisi1.1.5.2.4Belgeler1.1.5.2.5Kullanıcılar1.1.5.3Mekanlar1.1.5.4Departmanlar1.1.5.5İşlem Bazlı E-Posta Bildirimleri1.1.5.6Zamanlanmış E-Posta Bildirimleri1.1.5.7Belge Tanımları1.1.6Personel Yönetimi1.1.6.1Personeller1.1.6.1.1Zimmet Formu1.1.6.1.2Belgeler1.1.6.1.3Çalışma Geçmişi1.1.6.1.4Yakınları1.1.6.1.5Aldığı Eğitimler1.1.6.1.6Muayene İstirahatları1.1.6.1.7Olay/Kaza Bildirimleri1.1.6.1.8İşe Gir./Per. Muayeneleri1.1.6.1.9Poliklinik Muayeneleri1.1.6.2Çalışma Planları1.1.7Yetkilendirme1.1.7.1Şirketler1.1.7.2Roller1.1.7.3Kullanıcılar1.1.7.4Kullanıcı Oluştur1.1.7.5Kullanıcı Türü - Modüller1.1.7.6Giriş Geçmişleri1.1.8Sistem1.1.8.1SMTP Ayarları1.1.8.2Sms Gönderim Geçmişi1.1.9İndirmeler1.1.9.1E-İmza Uygulaması1.1.10Sıkça Sorulan Sorular1.1.10.1On Premise - Genel Sorular1.1.10.2Cloud - Genel Sorular1.1.10.3İSG'den Alınmış Kontörleri Tanımlama1.1.10.4İlaç Ekleme1.1.10.5SGK Tescil No1.1.10.6e-İmza Durumu1.2İş Sağlığı1.2.1Revir1.2.1.1Poliklinik Muayeneleri1.2.1.1.1Personel Medula Bilgileri1.2.1.1.2Lokasyon Bilgileri Girme1.2.1.1.3Protokol Tanımlama1.2.1.1.4Hızlı E-Reçete Yazma1.2.1.1.5Personel Bilgileri Düzenleme1.2.1.1.6Personel Sağlık Bilgileri Düzenleme1.2.1.1.7Tedavi1.2.1.1.8Tetkik1.2.1.1.9Sevk1.2.1.1.10İstirahat1.2.1.2İşe Giriş / Periyodik Muayeneleri1.2.1.3Aşı Takibi1.2.1.4İlaç Raporları1.2.1.5Poliklinik Muayenesi - Grafik1.2.1.6İşe Gir./Per. Muayenesi - Grafik1.2.2Revir Tanımları1.2.2.1Protokoller1.2.2.2İlaçlar1.3İş Güvenliği1.3.1Eğitim Takipleri1.3.1.1Yıllık Eğitim Planları1.3.1.2Eğitim Kayıtları1.3.1.3Eğitimler1.3.1.4Eğitim Kayıtları - Grafik1.3.2Olay / Kaza Bildirimi1.3.2.1Olay / Kaza Bildirimleri1.3.2.2Olay / Kaza Bildirimi - Grafik1.3.3Saha Ziyaretleri1.3.3.1Saha Ziyaretleri1.3.3.2Saha Denetim Türleri1.3.3.3Saha Denetim - Skor Tanımları1.3.3.4Saha Denetim - Grafik1.3.4İSG Kurul Toplantısı1.3.4.1İSG Kurul Toplantısı1.3.4.2İSG Kurul Toplantısı - Grafik1.3.5Risk Analizi Tabloları1.3.5.1Risk Analizi Tabloları1.3.5.2Risk Analizi - Grafik1.3.6Acil Durum Yönetimi1.3.6.1Yaşanan Acil Durumlar1.3.6.2Acil Durum Eylem Planları1.3.6.3Tatbikat Planı1.3.6.4Acil Durum Ekipleri1.3.7Yıllık Çalışma Planı1.3.7.1Yıllık Çalışma Planı1.3.7.2Yıllık Değerlendirme1.3.8Ekipman Yönetimi1.3.8.1Şirket Ekipmanları1.3.8.2Ölçümler1.3.8.3Ekipmanlar1.3.8.4Ölçme Türleri1.3.9KKD Yönetimi1.3.9.1Şirket KKD'leri1.3.9.2KKD Tutanakları1.3.10İş İzni1.3.10.1İş İzinleri1.3.10.2İş İzni - Grafik1.4Çevre1.4.1Tehlikeli Atık Takipleri1.4.2Kimyasal Bildirimleri1.4.3Su Arıtmalar1.4.4Sera Gazı Ölçümleri1.5Genel1.5.3DÖF Yönetimi1.5.3.1Döf'ler1.5.3.2Uygunsuzluk Takipleri1.5.3.3Döf - Grafik1.5.3.4Uygunsuzluk Takibi - Grafik1.5.2Doküman Yönetimi1.5.2.1Doküman Grubu1.5.2.2Eklenti Grubu1.5.1Mevzuat Yönetimi1.5.1.1Mevzuat Kaynağı1.5.1.2Mevzuat Türü1.5.1.3Mevzuat1.5.1.4Mevzuat Maddesi1.5.4İletişim / Bildirimler2Sürüm Yenilikleri Dokümanları2.120182.22019