Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Satış fiyatlandırmalarından rota takibine, operasyondaki farklı süreçlerin ve saha ekibinin etkin yönetimini gerçekleştirebilirsiniz;
  • Satış ekibinin merkez ile iletişiminin optimizasyonu sayesinde zaman kazanılması ve arta kalan zamanda daha çok müşteriye erişim imkanı sağlayabilir;
  • Sahadan işletmenin ürünleri ve rakip ürünler hakkında bulunurluk, raftaki / stoktaki
  • miktar ve fiyat bilgilerinin elde edilmesi, bilgilerin penetrasyon raporları olarak alabilirsiniz;
  • Uydu konumu ile saha satış ekibinin anlık izleyebilir;
  • İşlem yapılan müşteri koordinatlarını görüntüleyip duraklama sürelerinin net olarak ölçebilir ve bu sayede satış ekiplerinin daha kontrollü davranması ve artan çalışma verimliliği güvence altına alabilirsiniz;
  • Müşteriye daha hızlı ve eksiksiz geri dönüş sayesinde artan müşteri memnuniyetini sağlayabilirsiniz.
Info

Soldaki menü ağacından ilgili program bölümüne ait dokümanı seçebilirsiniz.