Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Logo Mind Budget Uygulaması ile bütçeleme sürecinde kolay, anlaşılır ve kısa sürede ilerleme amaçlanmıştır. Bu Uygulama ile tüm şirket bütçesi tek bir kaynaktan yönetilerek, veri kaybının engellenmesi ve verimliliğin artması sağlanır. Esnek veri girişi ve detaylı raporlama imkanı sağlayan Logo Mind Budget Uygulaması ile Excel dosyaları üzerinden yürütülen bütçeleme süreçleri, kolay kullanılır bir arayüz ile gerçekleştirilir.

Info

Soldaki menü ağacından ilgili program bölümüne ait dokümanı seçebilirsiniz.