Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Örneğin bir güne ait girilecek kurun, bir önceki kurdan en çok %10 fazla ya da en çok %1 az olması, aksi takdirde kullanıcının uyarılması ya da işlemin durdurulması sağlanabilir.

Tolerans Kontrolü: Kullanım sırasında yapılabilecek hatalar için uygulanacak kontroller ve bu kontrollerin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Tolerans kontrolü iki seçeneklidir:

  • Döviz Tablosu Girişinde
  • İşlemler Sırasında

Döviz Tablosu Girişinde seçimi yapılırsa, kur değerleri girişinde, tolerans sınırları alanında yapılan tanıma uygun olarak kontrol yapılır.

İşlemler Sırasında seçiminde ise kontrol, ticari sistemde yapılan işlemler sırasında uygulanır.

Tolerans Sınırları Aşıldığında: Bu alanda, tolerans sınırlarını aşan kur girişlerinde kontrolün ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu parametre üç seçeneklidir:

...

İşleme Devam Edilecek seçiminde tolerans sınırları aşılsa bile işleme devam edilir herhangi bir kontrol yapılmaz.
Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, program kur girişlerinde tolerans sınırlarına göre kontrol yapar ve sınırların aşılması durumunda, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister.
İşlem Durdurulacak seçiminde, tolerans sınırlarının aşılması durumunda ekrana bir uyarı mesajı gelir ve kur girişleri ya da işlem kaydedilmez.