Logo Bulut Uygulama Geliştirme Platformu, web tabanlı ve çoklu-kiracılı(multi-tenant) iş uygulamaları geliştirme platformudur. Platform hazır sunduğu ürün ve servisler ile uygulama geliştirme süresini ve maliyetlerini azaltmayı hedeflemektedir.

Servis olarak uygulama geliştirme platformu (application platform as a service - aPaaS) modelinde sunulmuştur. 

Logo İş Ortakları ve bağımsız uygulama geliştiriciler, platform üzerinde uygulamalarını geliştirip müşterilerine sunabilir. Uygulama geliştiriciler, Logo Yazılım ERP ürünlerine ait fonksiyonları web servisler aracılığı ile kullanabilirler.

Platform ürün ve servisleri uluslararası standartlara ve modern teknolojilere uygun olarak geliştirilmiştir. Platform yeni nesil mikro-servis mimarisi ile Bulut Bilişim modelinde düşük maliyet, yüksek erişilebilirlik ve ölçeklenebilirlik özelliklerine sahiptir. Uygulama geliştiriciler, platformun sunduğu altyapı servislerini kullanarak teknolojik değişimlere ve gereksinimlere uyumlu kalacaktır. 


Logo Bulut Uygulama Geliştirme Platfomu, teknoloji-üretici bağımlılığı olmadan farklı uygulama geliştirme dilleri, framework ve veritabanı teknolojileri ile çalışabilmektedir. Ürün ve servisler, uluslararası web servis standartlarında sunulmuştur. 

Platform ürün ve servisleri, bulut (public cloud), özel bulut(private cloud) ve hibrit kurulum modellerine uygun geliştirilmiştir. Uygulama geliştirici tercih ettiği iş modeli ve kullanım senaryolarına uygun olarak kurulum modeli seçebilir.  


Logo Bulut Uygulama Geliştirme Platfomunda kullanılan ürün ve servisler kullandıkça-öde modelinde fiyatlandırılır. Uygulama geliştiriciler, kullanım senaryoları çerçevesinde istedikleri ürün ve servisleri kullanabilir.

Ürün ve servislerin, hizmet kalitesi ve erişilebilirliği seçilen kullanım paketine uygun olarak Logo Yazılım'ın güvencesi altındadır. 


Neden servis olarak uygulama geliştirme platformu (application platform as a service - aPaaS) ? 

Logo Bulut Uygulama Geliştirme Platfomu, kurumsal iş yazılımları içinde bulunan temel fonksiyonlar ve modülleri hizmet olarak sunmaktadır. Kullanıcıya sunulan iş uygulamasının sürekliliğinin sağlanması, Bulut Bilişimin en önemli unsurudur. Bulut Bilişim altyapı işletimi, uygulama geliştiriciler için ciddi bilgi birikimi ve yönetim maliyetleri gerektirmektedir. 

Logo Bulut Uygulama Geliştirme Platfomu, servis olarak uygulama geliştirme platformu (application platform as a service - aPaaS) modeliyle uygulama geliştiricilerin, bulut bilişim altyapısı ve işletimine değil ürün geliştirmeye odaklanmasını hedeflenmektedir. 


Avantajlar:

  • Pazara Çıkış Süresinin Azalması 

  • Uygulama Geliştirme Maliyetlerinin Düşüşü

  • Uluslararası Güvenlik ve Teknoloji Standartlarına Uyumluluk

  • Uygulama Bakım Maliyetlerinin Düşüşü

  • Uygulama İşletim Maliyetlerinin Düşüşü

  • Yüksek Erişilebilirlik ve Ölçeklenebilirlik


Platform ile Geliştirilen Logo Ürünleri

Logo Yazılım'ın servis olarak yazılım (SaaS) modeli ile satışa sunulan Logo Bulut Uygulama Geliştirme Platfomunda geliştirilen ürünleridir.

Logo İşbaşı 

Logo Infosoft Vyapari

Bulut Süreç Yönetimi

Bulut Doküman Yönetimi

Bulut İnsan Kaynakları

Platformda Sunulan Logo Ürünleri

Logo Bulut Uygulama Geliştirme Platfomu üzerinde web servis olarak sunulan iş uygulamalarıdır. Uygulama geliştiriciler, kullandıkça-öde modeliyle kendi uygulamaları ile entegre olarak müşterilerine hizmet olarak sunabilirler.

J-PLatform

Bulut Süreç Yönetimi

Bulut Doküman Yönetimi


Platformda Sunulan Altyapı Servisleri

Logo Bulut Uygulama Geliştirme Platfomu üzerinde iş uygulaması geliştirmek için kullanılabilecek temel yazılım modül ve fonksiyonları mikro-servisler olarak sunulmuştur.

1 - Merkezi Kimlik Yönetimi Servisi (IDM Service - Identity Management Service)

Uygulamaların kullanıcı veritabanını tutarak, kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri güvenli olarak yönetir.

2 - Bulut Yönetim Servisi (Cloud Control Service)

Logo PaaS platformundaki mikro servislerin ve uygulamaların ortak bilgilerini sağlar ve çoklu-kiracı (multi-tenancy) işlemlerini yönetir. 

3 - Yetkilendirme Servisi (Authorization Service)

Logo PaaS platformunda geliştirilen uygulamlar için yetki yönetimi işlemlerini yönetmektedir

4 - Ayarlar Servisi (Settings Service)

 Logo PaaS platformunda diğer mikro servislerin ayarlarını saklama ve gerektiğinde uygulamalara bu ayarları sağlama işlevlerini gerçekleştirir.

5 - Menü Servisi (Menu Service)

Uygulamaların menü yapılarını kayıt edebildiği, kullanıcıların menü servise kayıt edilmiş olan menülerden kendi yetkisi doğrultusunda özelleştirilmiş masaüstü oluşturabildiği ve kullanıcıların kayıt olmuşuygulamaları aynı ortamda kullanmasını sağlayan paketleyen bir servistir.

6 - Dashboard Servisi (Dashboard Service)

Farklı uygulamalardan bağlanan veri kaynakları üzerinden grafiksel ayarlamalar yapılarak uygulamaya dair bilgilerin görselleştirilmesini yönetir.

7 - Hangfire Servisi (Asynchronous Job Executor Service)

Uygulamaların asenkron olarak çalışacak ön tanımlı işlerini – süreçlerini kayıt edebildiği, planlayabildiği ve çalıştırabildiği platformdur.

8 - Log Servisi

Uygulamaların iş akış loglarını yazdırabilmelerini, loglar üzerinde kolay arama yapabilmelerini ve bu logları görselleştirmelerini sağlayan bir servis havuzudur.

9 - Mesaj Kayıt Servisi (Message Registry Service)

Message Registry Servisi, Logo PaaS platformu içerisinde kayıtlı olan servislerin/uygulamaların birbirleri ile olan iletişiminden sorumludur. Amacı gönderilen mesajların hızlı, kayıpsız ve geriye yönelik sorgulanabilir şekilde iletilmesi sağlamaktadır.

10 - Rapor Tasarım Aracı (Report Designer Service)

Kullanıcılara özel farklı veri kaynaklarından (örneğin rest api) sağlanan veriler ile rapor şablonları tasarlanmasını sağlar.

11 - Servis Durum Takip Servisi (Diagnose Service)

Logo PaaS platformu içerisindeki servislerin sağlık durumları ve versiyonlarının görüntülenebildiği servistir.

12 - Sürüm Yönetimi Servisi(Release Control Service/UI)

Sürüm Yönetimi Servisi /Arayüzü Logo PaaS platformunda sürüm yönetimi işlemlerini yerine getirir. 

13 - Rapor Çalıştırma Servisi

Logo PaaS platformunda geliştirilen uygulamalar için önceden kaydedilmiş rapor şablonlarını kullanarak rapor üretmeye yarayan servistir.

14 - Yerelleştirme Servisi (Localization Service)

Yerelleştirme(Localization) servisinin amacı, tüm LOGO ürünleri ve servislerinin kullanabileceği ortak ve her zaman erişilebilir bir dil desteği sağlamaktır. Tek bir kaynağı veya bir kaynak listesini sorgulamak için REST uçları sağlar.

15 - İş Çalıştırma Servisi

Tüm LOGO uygulamaları ve servisleri için devamlı erişilebilir bir iş yürütme servisidir. İşleri planlamak ve tetiklemek için Quartz iş planlama kütüphanesini kullanır.

16 - Keşif Servisi (Discovery Service)

Keşif(Discovery) servisi, PAAS ortamında çalışan tüm LOGO uygulamalarına ve mikro servislerine hizmet veren bir servis kayıt ve keşif sunucusudur. 

17 - E-Posta Servisi

E-Posta servisinin amacı; LOGO ürünleri ve mikro servisleri için tenant tabanlı, asenkron bir e-posta gönderme mekanizması sağlamaktır. Smtp, pop3, imap vb. e-posta protokollerini destekler.

18 - Veritabanı Versiyonlama Servisi

DbVersion servisinin amacı; LOGO ürünlerinin ve mikro servislerinin veritabanı şemalarını ve varsayılan kayıtlarını çok kullanıcılı bir şekilde yönetmek ve versiyonlamaktır. PostgreSql, MySql, SqlServer gibi veritabanlarını destekler.