B2B v3.1.6 Change-Log (03.09.2018) 

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • İletişim formuna dosya eklenebilmesi desteklenmiştir.
  ( İletişim formuna desteklenen formatlarda dosyaların eklenebilmesi ve yetkili kullanıcı tarafından ekleriyle birlikte bu mesajların görüntülenebilmesi desteklenmiştir. )
  ( http://localhost/B2B/orderflow/contact/contact
 • Ürün eklemede katsayısı ve minimum miktar desteklenmiştir.
  ( Ürün katsayı yönetim ekranı olarak | Ayarlar > Stok Ayarları > Stok Detay ekranı eklendi. )
  ( Bu ekranda tanımlanmış olan çarpan ve minimum değerlerine göre, ürünleri sepete ekleme sırasında miktar kontrolleri yapılmaktadır. Çarpan değerine, ürünlerin hangi katsayıya göre sipariş edileceği; minimum değer alanına ise o üründen minimum ne kadar sipariş verilebileceği bilgisi girilir. 
  Not: Sipariş onay sayfasında bulunan sepet alanında, onaylayan kişinin miktarı istediği kadar girebilmesi için kontroller yapılmamaktadır.) 
 • Hızlı tahsilat için banka bazlı kasa desteklenmiştir.
  ( Ayarlar > ERP Ayarları > Sanal POS Tanımlamaları > Pos Adı – Kasa )
  ( Tanımlı değilse hızlı tahsilat varsayılan kasaya kaydı atılır.) 
 • Sipariş iptal sebebinin girilebilmesi
  ( Ayarlar > Sipariş Ayarları > Sipariş İptali > "Sipariş iptal sebebi girilsin"
  İşaretlendiğinde, sipariş iptal edilirken açıklama sorulmakta ve açıklama girişi zorunlu tutulmaktadır. )

  ( "Sipariş iptal açıklaması" alanı sipariş iptal mailine de eklenmiştir. Bununla ilgili "email_order_cancallation_template.html" dosyasında düzenleme yapılması gereklidir.
  {CancelDescriptionTitle} {CancelDescription} değişkenleri eklenmelidir.
  https://docs.logo.com.tr/public/nb/genel-ozellikler/ozellestirmeler/e-posta-sablon-ozellestirmesi ) 

 • Aynı ürünlerin sepette farklı satırda görünebilmesi desteklenmiştir
  ( Yetki Ayarları > Kullanıcı Grubu > Grup Hakları > Sepet > "Sepete Tekrar Eden Ürün Ekleyebilme" yetkisi açılmalıdır. )
  ( Sipariş Ayarları > Ekran Ayarları > Sepet Ayarları > "Sepete Tekrar Eden Ürün Eklenebilsin"
  parametresi açılmalıdır. )

  (Not:  Netsis Temelset tarafında ilgili parametre:

  "Satış Fatura Parametreleri > Fatura Sipariş > Sipariş Kaydında Tekrar Eden Stok Kontrolü" kapalı ise siparişte stok kodunun kalemlerde tekrar edilebilmesine izin verilir.
  Siparişin Netsise hatasız atılabilmesi için bu parametre işlemler öncesi açılmış olmalıdır. )

 • Excel aktarımda müşteri stok kodlarına göre aktarım yapılabilmesi desteklenmiştir.
  ( Netsis'teki " müşteri satıcı stok kayıtları" ekranındaki bilgilerden faydalanarak gerçek stok koduna göre sepete aktarımın yapılabilmesi desteğidir. )
  ( Ayarlar > Sipariş Ayarları > Parametreler > Sepet Ayarları > "Excel aktarımdaki stok kodu, müşteri-satıcı stok kayıtlarından kontrol edilsin" parametresi açılmalıdır. )

 • Askıda kalan ödemelere ait hızlı tahsilat kayıtlarının Temelset’e aktarılırken aktarıldığı güne değil, ödemeye ait tarihe göre atılması desteklenmiştir.
 • Değişken ölçü biriminin "ölçü birimi tablodan okunmasın" parametresi açıkken de desteklenmesi sağlanmıştır.
  ( Ayarlar > ERP Ayarları > Genel Ayarlar > "ERP değişken ölçü birim çevrimi yapılsın" parametresi açılmalıdır. )

 • Satın Alma Siparişi ekranında bakiye kolonu desteklenmiştir.
 • İrsaliye detayının izlenilebilmesi desteklenmiştir.
 • E-Fatura | E-Logo Api yapısının güncellenmesi ve e-fatura indirme işleminin desteklenmesi.
 • Sipariş - tahsilat ve iletişim oluşturulduğunda SignalR üzerinden yayın yapılmasının sağlanması.
 • Stok bakiyesi sıfırdan büyük ürünler için de ürün listesi liste görünümünde alternatif butonunun gösterilebilmesi
  ( Ayarlar > Sipariş Ayarları > Parametreler > "Alternatif stoklar, liste görünümünde de stok bakiyesinden bağımsız gösterilsin" parametresi açılmalıdır. )

 • Sepet Detay sayfasında yazdır butonu desteklenmiştir.
 • Sipariş onay sayfasında yazdırma butonu desteklenmiştir.
 • Günlük sepetlerdeki ürün fiyatlarının güncellenmesi ile ilgili uyarlama çalışması gerçekleştirilmiştir.
  ( https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=24772213 )
 • Kategori bilgisi içeren link üzerinden erişilen sayfada linkteki kategorilerin otomatik seçili gelmesi desteklenmiştir.
 • Netsis3 için widget yazılması. B2B üzerinden yapılan SignalR yayınlarının anlık olarak gösterilmesinin sağlanmıştır.
 • Yapı Kredi bankası sanalpos için ActiveX dll desteğini bırakmış. Bu nedenle .net versiyon dll desteği ile işlem görmesi sağlanmıştır. 

Hata Düzenlemeleri 

 • Sipariş yazdırma ekranının tasarım ve formatları düzenlenlendi.
 • Sipariş kredi kartı ödemesi başarısız olursa hata mesajının bankadan geldiğinin anlaşılabilmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • Netsis'te müşteri siparişinden DAT kaydı oluşturulduğunda, B2B'de teslimat tamamlandı olarak görünüyor ve fatura detayına tıklandığında hata gelmesi engellendi.
 • Müşteri seçiminde dropdownda büyük İ içeren cari küçük i ile arandığında bulunamama sorunu giderildi.
 • Sipariş onay ekranında iskonto 3 çalışmama sorunu giderildi.
 • Teslimat tip uygulaması açıldığında sipariş üst bilgilerine teslimat seçeneği gelmemesi sorunu giderildi.
 • Siparişler ekranında custom alan tanımlamalarındaki dropdown özelliği çalışmama sorunu giderildi.
 • Siparişin onay yapısına kondisyonel olarak düşürülmesinin desteklendi.
 • Tüm gridler için minimum yükseklik belirlemesi, filtre sonucu 1 veya daha az satır gelirse filtre görünmeme sorunları giderildi.
 • Sepette miktar sıfırlandığında NetOpenX hesaplama hatası almasına rağmen kullanıcı devam edip sepetini onaya göndermesi engellendi.
 • Sipariş Toplam Bilgilerinde "Genel İsk. Toplamı" yerine "Genel İskonto 1" gözükmesi sorunu giderildi.
 • Sipariş raporundaki sipariş durumunun "teslimat tamamlandı" olarak seçildiğinde, doğru sonuç vermeme sorunu giderildi.
 • "B2B için kullanıcı eşleme" butonuna tıklayınca hata geliyor sayfa açılmama sorunu giderildi.
 • Teslim Tarihi kolonu hatalı görünmesi sorunu giderildi.
 • Sepet Kalemde İskonto 4-5 kayma sorunu giderildi.B2B v3.1.5 Change-Log (25.06.2018) 

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • İletişim formuna dosya eklenebilmesi desteklenmiştir.
  ( İletişim formuna desteklenen formatlarda dosyaların eklenebilmesi ve yetkili kullanıcı tarafından ekleriyle birlikte bu mesajların görüntülenebilmesi desteklenmiştir. )
  ( http://localhost/B2B/orderflow/contact/contact
 • Kalem bazında 'Ödeme Günü – Vade günü' desteği sağlanmıştır.
  ( “Ayarlar > Sipariş Ayarları > Ekran Ayarları > Sipariş Kalem Bilgileri > Ödeme Günü” )
 • "Stok giriş tarihi gösterilsin" özelliği kullanıldığında giriş tarihi bilinen ve bilinmeyenler için aynı ikon farklı renklerle desteklenmiştir.

 • Bildirimler bölümünün yetkiye bağlanması desteklenmiştir.
  ( "Ayarlar > Portal Ayarları > Bildirim Merkezi” bölümünde bulunan bildirimler de, “Ayarlar > Yetki Ayarları > Kullanıcı Grupları > Grup Hakları” altında aşağıdaki şekilde yetkilendirilmiştir:
  * Bildirim Merkezi > Bekleyen Sipariş Onayı:
    Grup Hakları > “Sipariş Onaylayabilme” yetkisine bakmaktadır.
  * Bildirim Merkezi > İletişim (Helpdesk): 
    Grup Hakları > İletişim – “Yardım Masası Görüntüleme” yetkisine bakmaktadır.
  * Bildirim Merkezi > Askıda Kalan Ödeme
    Grup Hakları > “Askıda Kalan Ödemeleri Görüntüleme” yetkisine bakmaktadır. )


 • “Yeni Kullanıcı > Mevcut kullanıcılar > B2B için kullanıcı eşleme" butonu ile açılan sayfada şifre güncellemeden de, sadece e-posta adresi değiştirip “Kaydet” butonuna basılarak e-posta adresinin değiştirilebilmesi desteklenmiştir. 
 • Onay sürecinde aynı anda onaylanan siparişler için tekrar işlem görülmesi engellendi.

 • Ödeme başarılı ve sipariş kayıt işlemi başarısız olma durumunda kullanıcıyı bilgilendirmek üzere "Ödeme Alındı" bildirimi gösterilmesi desteklendi.

 • Birinci ölçü birimi dışında ölçü birimi kullanıldığında "sipariş onay mailinde" ‘miktar’ ve ‘tutar’ alanlarının uygun katsayı ile çarpılmadan gösterilmesi sorunu giderildi.

 • Başarısız olan bazı ödemelerin “Ödemelerim” ekranlarında görünmemesi sorunu giderildi.

 • B2B tarafından oluşturulan Türkçe karakter içeren kullanıcılar için, Giriş (Login) ekranında büyük ya da küçük harfle giriş yapıldığında oturum (session) sorunu yaşandığından müşteriler görüntülenmeyebiliyordu, sorun giderildi.

 • Vade günü değiştirilmesine rağmen sipariş kayıt sonrası vade gününün değişmemesi ile ilgili sorun giderildi.

 • Sepetten son ürünü de silince sepet ekranı "Sepetinizde stok bulunamadı. Sepetinize ürün eklemek için ürün arama sayfasını kullanabilirsiniz." ekranı ile güncellenmiyordu, sorun giderildi.

 • “Yeni kullanıcı açma” işlemi sırasında isim 11 karakterden fazla ise ya da SSO üzerinde domain kullanıcı (active directory) kullanımı var ise uzunluk sebepli hata alınabiliyordu, sorun giderildi.

 • Döviz ismi 5 karakterden büyük ise, dövizli stoklar sepete eklenirken hata geliyordu, 30 karaktere çıkarılarak sorun giderildi.

 • Bazı alternatif ürün tanımı olan stokların aramasında hata geliyordu. Tutarsız data kayıtlarından dolayı çıkacak hata engellendi, hareket kaydı (log) atılması sağlandı.
B2B v3.1.4 Change-Log (07.05.2018) 

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Tahsilat | İş Bankası 3D Pay modeli desteklendi.
 • Tahsilat | Garanti 3D modelinin desteklendi.
 • Gönderilmeyen e-postalar için rapor ve tekrar tetikleme ekranı desteklendi.
  ( Raporlar > E-posta Raporu özelleşmiş menü kullanılıyorsa menüye manuel eklenmelidir. )
  ( “Ayarlar > Yetki Ayarları > Kullanıcı Grupları > Grup Hakkı >  E-Posta Raporu Görüntüleme Yetkisi” verilmiş olmalıdır. )

 • Sepet ekranında “toplam miktar” alanında birinci ölçü biriminde gösterilmesi desteklendi.
 • Sipariş onay ekranında kolon sıralamaları ve sepetim ekranından onay verdikten sonra gelen onay sayfalarında da kolon sıralamasının aynı çıkması desteklendi.
 • Tahmini geliş tarihinin stok detayda da gösterilmesi desteklendi.
 • Yeni iletişim kaydında açılan modal ekranın form özelleştirilebilir hale getirilmesi desteklendi.
 • Sipariş sürecinde aktif sanal pos yok ise, ödeme adımında kredi kartı seçeneğinin görüntülenmesi desteklendi.
 • Yeni sipariş ekranı modal olarak açıldığında form özelleştirme çalışması desteklendi.
 • Net Fiyat alanı güncellenebilir değilken hatalı gösterme sorunu giderildi.
 • Seviye kontrolü onaylanmış ya da üst kademeye gönderilmiş işlem için tekrar işlem görmesinin engellenmesi desteklendi.
 • İşbankası 3D OOS ödemede '1' Kredi kartı ödemesi başarısız hatası düzeltildi.
 • Minör hataların giderilmesi sağlandı, süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.
B2B v3.1.3 Change-Log (19.03.2018) 

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Hata alan (askıda kalan) ödemeler için bildirim gösterilmesi desteklendi.
  ( Ayarlar > Portal Ayarları > Bildirim Merkezi > Bildirim Ekle > ‘ Askıda Kalan Ödeme’ + ‘Aktif’ ile bildirim eklemesi yapılır.)

  (Askıda kalan ödeme olduğunda sağ üstteki bildirim alanında gösterilmesi sağlanır.)
 • Parametre kısıt widgetında boolean alan desteklendi.
  ( Widget Ekle > Parametre (Kısıt) > Ayarlar > "DataType":4 )

  (Bu değer seçildiğinde parametre kısıt ekranında ‘checkbox’ görüntülenir ve bununla işlem yapılabilir.)
 • Sipariş kalem kolonlarındaki değişikliğin sepet onay ekranına yansıtılması desteklendi.
  ( Ayarlar > Sipariş Ayarları > Ekran Ayarları > Sipariş Kalem Bilgileri > Sürükle bırak ile yapılan yer değişiklikleri;

  Sepet Onay (..B2B/OrderFlow/Order/Confirm) ekranına da yansır.)
 • Advanced SQL widgetta “editable date” ve “editable double” alanlar desteklendi.
  (Advanced SQL widget içerisinde tarih ve ondalık değer girişi yapılabilmesi desteklendi.)
 • Sepete ürün eklerken miktar alanında enter tuşu ile ürün eklenebilmesi sağlandı.
 • Arama önerisinde yakın kelimelerin getirilmesinin parametrik hale getirildi.
  ( Ayarlar > Stok Ayarları > Ekran Ayarları > Arama Ayarları > Hızlı Arama Önerisi;
  “Kelime doğrulama yap” ve “Ürün listeleme yap” olarak 2 parametreye bölündü.
 • Dinamik raporda bin’lik ayracı gösterilmesi desteklendi.
  ( NDS Ayarı sıfır iken de binlik ayracı gösterilmesi desteklendi. )
 • Minör hataların giderilmesi sağlandı, süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.
B2B v3.1.2 Change-Log (29.01.2018) 

Yeni özellik ve iyileştirmeler 


 • Satır bazlı hesaplama yapmayı engelleyen yeni bir parametre desteklendi.
  (Yetki ayarları > Kullanıcı grup hakları > Sepet hakların"Sepette Anlık Hesaplama Yönetimi" eklendi.
  Bu seçenek işaretlendiğinde sepet widget ayarlarında "Anlık hesaplama butonu görüntülensin" seçeneği geliyor. Bu seçenek açıldığında sepette "Anlık Hesaplama" butonu kapalı durumundayken, kalemde yapılan değişikliğin otomatik olarak kalem toplamlarına yansıtılmaması sağlandı. Açık durumundayken ise kalemde her değişiklik yapıldığında, yapılan değişiklik toplamlarda da görülebilir. )
 • Kalemde "teslimat tarihi" değiştirildiğinde tekrar hesaplama yapılmaması desteklendi.
 • Sipariş üst bilgilerde tamsayı ve ondalık alanlar için de açılır menü (dropdown) düzenleme yapılabilmesi desteklendi.
 • Alternatif ürünler gösterilsin parametresi açıkken 'Çoklu ürün sepete ekleme' özelliği kullanımı desteklendi.
 • ERP’ye aktar işlemi ile atılan tahsilat kayıt tarihlerinde, günün tarihi olarak değil işlem tarihi olarak atılması desteklendi.
 • Birim Ayarları-Onay Süreçleri altında iki farklı iade talebi süreci tanımlanabilmesi desteklendi.
 • Kurulumda iyileştirmeler yapıldı. B2B kurulumunda veritabanı seçimi yapılırken kullanıcının seçmesi gereken veritabanı (temelset) yönlendirilmesi yapıldı.
 • ‘Kurulum Sihirbazı’nda varsayılan logoya geri dön işlevi düzeltildi. Tıklama sonrası formda doldurulan bilgilerin etkilenmemesi sağlandı.
 • Raporlarda bulunan plasiyer rehberleri düzeltildi.
 • Kalemde İskonto 2 alanında değişiklik yapılamıyordu, düzeltildi.
 • Tamamlanmamış siparişler raporunda kullanıcı adı kısıtı verme işlemi sonrasında karşılaşılan problem giderildi.
 • Müşteri rehberinde Türkçe karakter düzenlemesi yapılarak bu sebeple karşılaşılabilen arama problemi giderildi.
 • Ana sayfada ‘sepete çoklu ürün ekleme’ işleminde stokların sepete eklenememesi sorunu giderildi.
 • B2B uygulaması genelinde seçenekler/parametrelerden sonra bulunan ‘?’ işaretleri düzenlendi.
 • Raporlar HTML olarak alındığında aralarda görünen tarih ve sayfa numarası konumları düzenlendi.
 • B2B kurulumda atılan log dosyası ile ilgili iyileştirme yapıldı.
  (SQL ile ilgili sorunlarda hata detayının ekranda gösterilmesi desteklendi.)
 • Minör hataların giderilmesi sağlandı, süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.
B2B v3.1.1 Change-Log (04.12.2017) 

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 • Onay süreci loglarında tarih kolonunda saat de gösterilmesi desteklendi.

 • “Stok Ayarları > Stok listeleri” ekranında ID gösterilmesi desteklendi.

 • Ürün akıllı aramasının, 4 yerine 3 karakter ile başlaması desteklendi.

 • Yapı Kredi yeni 3D servis bağlantıları desteklendi.

 • KDV - Ek Maliyet ilişkisinde ek maliyete kdv eklenmesi desteklendi.

 • Helpdesk içinde link verilince sonraki mesajların bozulması sorunu giderildi.

 • Stok mevcut bildirimi AJM çalışma sorunu giderildi.

 • Şube seçim giriş ekranında 2 kez giriş butonuna basma sorunu giderildi.

 • E-posta başlıklarının kelimelerinin ilk harflerinin büyük yapılması desteklendi.

 • Fatura takibi arama butonu ve fatura yazdır butonu isim değişikliği gerçekleştirildi.

 • POS hata mesajlarının daha anlaşılır biçimde görünmesi

 • Yeni Teslimat tipi girişi sorunu giderildi.

 • Arama çubuğu < işareti ile aramada SQL hatası alınma sorunu giderildi.
B2B v3.1.0 Change-Log (16.10.2017) 

Yeni özellik ve iyileştirmeler 


 • Slider widget desteklenmiştir.
  (Tasarım Modu açık iken Slider widget eklemesi yapılır. Ardından widget ayarlarından resim ve yazı eklemesi yapılır.)

 • ERP Evrak Tipi Yurtdışı iken sipariş kaydedildiğinde KDV alanının sıfırlanmaması desteklenmiştir.

 • Diğer tipli kargo seçiminde sipariş detayındaki ekranlarda resim yerine yazı ile "Diğer" yazılmasının sağlanmıştır.

 • İşbankası 3D taksit bilgisi parametresi güncellenerek de gönderilmesi desteklenmiştir.

 • Sepet özeti widget sayfasına form özelleştirme desteği eklenmiştir.

 • Ürünler ana sayfasında sepete çoklu ürün ekleme işleminde iyileştirme yapılarak yaşanan donma sorunu giderildi.

 • ERP Ayarlarında tanımlı Özel Kod 1 seçili halde, sipariş kaydedilirken B2B'de gelen tutarla Netsis'ten gelen tutarın aynı olması sağlandı.

 • Minör hataların giderilmesi sağlandı, süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.B2B v3.0.9 Change-Log (21.08.2017) 

Yeni özellik ve iyileştirmeler 


 • Yapı Kredi 3DS Ortak ödeme entegrasyonunda transType değerinin Auth yerine Sale olarak desteklendi, böylece ayrıca provizyon alınması gerekliliği ortadan kaldırıldı.

 • Kullanıcı eşleştirme işleminde, eski netsis şifresinin güncel SSO’ya aktarılabilmesi sağlandı.
  ("use_same_password_on_user_mapping" global config değeri varsa ve true ise eski şifre SSO’ya aktarılır.)
  ("dont_send_email_on_user_mapping" global config değeri varsa ve true ise kullanıcı eşleştirme işleminde mail gönderilmez.)

 • ‘Yeni Kullanıcı’ ekranında “Kullanıcılar” ve “Grup Kodlarının” şube bazlı filtrelenebilmesi desteklendi.

 • Hızlı tahsilat kaydını atılırken, “Referans Kodu” atılabilmesi desteklendi.

 • “Dinamik rapor” ve “Parametre Kısıt” widgetları için Ondalık alan (decimal datatype) tanımlanabilmesinin desteklendi.
  (Dinamik rapor ve Parametre (Kısıt) widget ayarlarında; verilen ondalık kısıtları için "Parametreler" bölümünde "Name" alan isminin içinde büyük ya da küçük harflerle "ONDALIK" veya "DOUBLE" kelimeleri geçmesi gerekmektedir. Aksi durumda, bu kısıtlar ondalık formatında algılanmaz.)
  ( https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=11501859)

 • TLS 1.0 kapatılması sebepli banka dll güncellemesi desteklenmiştir.

 • “Siparişlerim” ekranında listeye “Müşteri” Kolonu eklenmiştir.

 • Ürün galeri görünümünün farklı tasarımlar ve aygıtlar (mobil – tablet – PC) için iyileştirilmiştir.

 • Mağaza (Grid) seçim ekranı responsive hale getirildi.

 • Tahsilat ekranındaki banka kart resimlerinin gösteriminde (diğer) tanımlı kart olduğunda resim - ikon basılmamasının sağlandı.
  (Banka ‘Görünen Ad’ı “Diğer” ya da “Other” yazan POS ödeme tipi için; 
  Ödeme Ayarları > Parametreler > Banka Kart Gösterim Tipi > “Sadece Resim” ya da “Resim ve Başlık” seçilmiş olunsa bile resim gösterilmez.)

 • İade talepleri detayında yazdır butonu desteklendi.

 • “Alternatif Stok” ve “Haber Ver” parametrelerinin açık iken galeri ve liste görünümde iyileştirme sağlandı.

 • Öneri ve hızlı arama özelliğinde ürün listelemede iyileştirme gerçekleştirildi.

 • Minör hataların giderilmesi sağlandı, süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.B2B v3.0.8 Change-Log (19.06.2017)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 


 • Banka seçeneklerinin serbest ödeme ve sipariş sonu ödemede farklı gösterilebilmesi desteklenmiştir.
  (“Ayarlar > Ödeme Ayarları > Sanal POS Tanımları > Yeni POS Tanımı Oluştur / Sanal POS Bilgelerini Güncelle > Gösterim Yerleri” ekranında bulunan ‘Sipariş Ödemesi’ – ‘Serbest Ödeme’ parametreleri işaretlenerek banka seçenekleri gösterimi farklılaştırılabilir.)

 • Sipariş Raporu ekranı desteklenmiştir.
  (Sadece B2B’den girilen siparişlerin görüntülendiği ‘Siparişlerim’ ekranından farklı olarak, hem B2B’den hem ERP’den girilen tüm siparişlerin raporlanabildiği ekrandır.)
  (“Ayarlar > Yetki Ayarları > Kullanıcı Grupları > Grup Hakları > Sipariş Raporu Görüntüleme”)
  (“Raporlar > Sipariş Raporu” ekranı)

 • Sipariş ekranlarında 'Teslimat Adresi' yeni alan olarak eklenmiştir.
  (“Teslimat Müşterisi” seçimi yapılmış ise, teslim carinin ERP’de cari kartında tanımlı adresi “Sepet Onay”, “Sipariş Onay” ve “Sipariş Detayı” ekranlarında bulunan ‘Teslimat Adresi’ alanında gösterilir.)

 • Kargo seçeneğinin sipariş e-postalarında gösterilebilmesi sağlanmıştır.
  ("{DeliveryTypeTitle}" /*Kargo Tipi*/
  "{DeliveryDescriptionTitle}" /*Kargo Açıklama*/
  https://docs.logo.com.tr/display/NB/E-posta+Sablon+Ozellestirmesi )

 • Kurulum dosyası ile güncelleme yapılırken veri tabanı bilgilerinin otomatik gelmesi desteklenmiştir.
  (Son kurulum yapılan serverlara ait bilgiler ve veritabanı bilgileri güncelleme başladığında otomatik olarak tanımlı gelir.)

 • Admin panel ekranlarında “Script entegrasyonu (Form özelleştirme)” özelliğinin aktif hale getirilmesi sağlanmıştır.
  (“Ayarlar > Portal Ayarları > Form Özelleştirme > Script Entegrasyonu > Script Ekle / Script Düzenle > Sayfa” bölümünden ‘Ayarlar Sayfası’ – ‘B2B Sayfaları’ parametreleri işaretlenerek istenilen scriptin Ayarlar / B2B sayfalarında çalışıp çalışmayacağı belirlenebilir.)

 • Ürün ağacının B2B içinden cacheten temizlenebilmesi desteklenmiştir.
  (Javascript yazılarak cache temizliği yapılabilir.
  ÖR:
  $net.ajax().get('../Global/ClearCache?groupName=Product_Search_Tree');

  location.reload();

 • Cache temizliğinin yapılabileceği diğer alanlar için olan parametreler:
  • Product_Search_Tree,
  • User_Right,
  • User_Group,
  • Page_Layout,
  • Page_Widget,
  • Inventory_Config,
  • Page,
  • Html_Content,
  • Languages,
  • Menu_Right,
  • ExchangeRates,
  • Store,
  • ShoppingCart,
  • Payment_Option,
  • Menu_List,
  • Menu_List_UI,
  • Legal_Info,
  • Branch,
  • B2B_View_Configuration,
  • Form_Params,
  • Template,
  • Properties,
  • Account,
  • Script_Page,
  • FO_QueryMan,
  • Config,
  • MailProfile
 • Parçalı teslimatlarda siparişlerin kapatılması durumunda parçalı teslimat durumunun sipariş kapatıldı olarak değişmesi desteklenmiştir.
 • Banka taksit seçeneklerinde 1 Taksit yerine Tek Çekim başlığı yazılması desteklenmiştir.
 • Minör hataların giderilmesi sağlandı, süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.
B2B v3.0.7 Change-Log (02.05.2017) 

Yeni özellik ve iyileştirmeler 


 •  Tahsilat yönetimi için ek özellikler desteklenmiştir.  PRTSP_NOTIFY_PAYMENT_DONE prosedürü ile ‘Ödeme işlemi sonunda’ prosedür tetiklenir. (Ör: Özel hesap kapatma bu prosedür içine uyarlanabilir.) Ayrıca PRTSP_CONTROL_BANK_AGREEMENT prosedürü ile uyarlaması yapılarak kullanıcılara farklı banka taksit gösterilebilmesi desteklenmiştir.
  (“Ödeme Ayarları > Parametreler > Banka taksit seçenekleri kontrol edilsin?” parametresi PRTSP_CONTROL_BANK_AGREEMENT prosedürünü aktif hale getirir.)
  (“Ödeme Ayarları > Parametreler > Cari ödemesi başarılı olduğunda bilgilendirsin?” parametresi PRTSP_NOTIFY_PAYMENT_DONE prosedürünü aktif hale getirir.)

 •  "B2B Paket Sayfa" yapısı için örnek raporlar olan ‘Paket Raporlar’ doküman bölgesine eklenmiştir. Hazırlanmış buradaki raporlar paket olarak sisteme yüklenerek kullanılabilir.
  ( https://docs.logo.com.tr/display/NB/Logo+Netsis+B2B )

 •  3D | Garanti Bankası desteği eklendi. (3D OOS, 3D OOS Half, 3D OOS Full)
  (“Ödeme Ayarları > Sanal POS > Yeni POS Tanımı Oluştur”)

 •  E-Arşiv belgelere B2B üzerinden erişilmesi desteklenmiştir.
  (“Ayarlar > Sipariş Ayarları > Diğer Ayarlar > Fatura takip raporunda Logo e-Arşiv dosyası PDF olarak indirilebilsin mi?” parametresi açılmalıdır.)
  (“Raporlar > Fatura Takibi” ekranından e-Arşiv olan faturalar için belgelere erişim sağlanabilir.)

 •  Sipariş Detay ekranlarından faturalandırılmış siparişler için (kısmı ya da tamamen), fatura bilgilerine ve kalan sipariş bilgilerine ulaşılıp, fatura detaylarına gidilebilmesi desteklenmiştir.
  (Siparişlerim > Sipariş Detay > Sipariş Numarası yanında varsa “Fatura Detay” ya da “Kalan Sipariş” butonları çıkar.)

 •  Fatura Detay ekranlarından faturalandırılmış siparişler için (kısmı ya da tamamen), varsa sipariş bilgilerine ulaşılıp, sipariş detaylarına gidilebilmesi desteklenmiştir.
  (Fatura Takibi > Fatura Detay > Fatura Numarası yanında varsa “Sipariş Detay” butonu çıkar.)

 •  B2B üzerinden yeni kullanıcı oluşturulduğunda - eşleştirildiğinde (diğer mağaza/larda da otomatik kullanıcı tanımlamak için de kullanılabilen) tetiklenen yeni bir prosedür desteklenmiştir.
  (PRTSP_CREATE_USER_FOR_OTHER_STORES prosedürü içerisine istenilen uyarlama yapılabilir. “Yetki Ayarları > Yeni Kullanıcı > Kaydet” butonu tıklanması ile tetiklenir.)
  (Prosedür tetiklenebilmesi için açılması gereken parametre veritabanına manuel insert ile atılır.
  “PRT_CONFIG içerisine ilgili mağaza için [GROUP]=''general_config'', [KEY]=''processcontrol_create_user'', VALUE =''True'' şeklinde bir kayıt atılmalıdır.)

 •  Kullanıcı şifresi – e-posta adresinin B2B içerisinden değiştirilebilmesi desteklenmiştir.
  (“Yetki Ayarları > Yeni Kullanıcı > Mevcut Kullanıcılar > B2B için kullanıcı eşleme butonu > Şifre / E-posta Yenile > Kaydet ve Şifre Gönder” butonu ile değiştirilebilir.)

 •  "Excel Aktarım" özelliği parametrik hale getirilmiştir.
  ("Sipariş Ayarları > Sepet Ayarları > Excel aktarım gösterilsin?” parametresi)

 •  Ödeme seçeneği matrisinde kredi kartı - banka resimlerinin ve tanımlamalarının gösterilebilmesi desteklenmiştir.
  (“Ödeme Ayarları > Parametreler > Banka Kart Gösterim Tipi > Resim ve Başlık” parametresi)
  (“C:\inetpub\wwwroot\B2B\_AppData\Files\Banka” klasörü altındaki resimler yerine koyulacak ‘aynı isimdeki’ yeni resimler ile varolan resimlerde değişiklik yapılabilir.)

 •  İptal edilen siparişlerin de “Siparişlerim” menüsünde görüntülenebilmesi desteklenmiştir.
  (“Sipariş > Siparişlerim”)

 •  Dinamik Rapor Widget | Eklenen sorgu bazlı script desteği ile buton tıklandığında “javascript” tetiklenebilmesi sağlanmıştır.
  (“Dinamik Rapor Widget > Tasarım Modu > Ayarlar > JavaScript”)

 •  Gönderilen E-postaların “Konu” kısımlarının değiştirilebilmesi ve parametrik değerler atanabilmesi (Ör: Evrak numarası) desteklenmiştir.
  (“Ayarlar > Genel Ayarlar > E-posta Gönderimleri > Düzenle > Başlık”) 

 •  Onay açıkken ilk sipariş oluşturulduğunda, siparişi oluşturan kişiye "Sipariş talebiniz alındı." şeklinde e-posta gönderilmesi desteklenmiştir.

 •  Gönderilen Onay e-postası içerisinde ödeme bilgilerinin basılması desteklenmiştir.

 •  E-posta şablonunda “Teslimat Adresi” parametresinin desteklenmiştir.
  ("{DeliveryAddressTitle}" /*Teslimat Adresi*/
  "{DeliveryAddress}"
  https://docs.logo.com.tr/display/NB/E-posta+Sablon+Ozellestirmesi )

 •  Dinamik Rapor ve Parametre (Kısıt) widgetı içinde checkbox (boolean alan) tanımlanabilmesi desteklenmiştir.
  (Dinamik Rapor Widget > Tasarım Modu > Ayarlar > Parametreler > "DataType": 4)

 •  Sipariş onay ekranında kargo bilgisi güncellenebilmesi desteklenmiştir.
 •  DivaServis ürününün B2B portalında KDV siz ürün ekleyerek sepet oluşturabilmesi desteklenmiştir.
 •  Sepetlerim ekranında iyileştirme çalışması yapılmıştır.
 •  Sipariş onay ekranındaki log kayıtları grid haline dönüştürülmüştür.
 •  Fatura Takibi | kullanım kolaylığı ve mobil görünüm için ekran davranışı iyileştirilmiştir.
 •  “B2B Package Editör” kullanımı iyileştirilmiştir.
  (“C:\inetpub\wwwroot\B2B\bin\B2BPackageEditor.exe”)
 •  Minör hataların giderilmesi sağlandı, süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.
B2B v3.0.6 Change-Log (13.03.2017)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 

 

 • B2B Paket Sayfa Yapısı | Paket İndirme – Yükleme desteklenmiştir.
  (B2B içerisinde ‘özelleştirilen’ ya da ‘yeni yapılan bir sayfa’yı içerisinde bulunan tüm widgetları, varsa advanced sql widget – dinamik rapor gibi widget içinde bulunan ayarları ile birlikte, yine varsa sayfaya yapılmış javascript form özelleştirmeleri ile birlikte indirilmesini sağlar.)
  (“Ayarlar > Tasarım Modu Aç > Sayfayı Kopyala” ile sayfa paket olarak indirilebilir. 
  “Ayarlar > Portal Ayarları > Portal Sayfaları > Paket Sayfa Ekle” ile paket açılarak yüklenebilir.)

 • Yeni Widget | Parametre (Kısıt) widgetı eklenmiştir.
  (Yeni gelen bu widget işlevsel olarak ‘dinamik rapor’ widgetı olarak düşünülebilir. Tanımlanan kısıtlar doğrultusunda girilen parametreler ‘Raporla’ butonuna basılarak sayfada bulunan diğer widgetlara gönderilerek etkileşim sağlanabilir.)
  (ÖR: Raporla butonuna basılır ve sayfada bulunan advanced sql ve sql grid widgetları otomatik tetiklenebilir. Cari detay temel ve risk bilgileri widgetları ise ek olarak form özelleştirme desteği ile tetiklenebilir.)

 • E-Posta SMTP Profilleri | CC + BCC tanımlanması ve ‘Başlık - Konu’ kısmının da kullanıcı tarafından parametrik girişi desteklenmiştir.
  (Ayarlar > Genel Ayarlar > E-Posta SMTP Profilleri altında oluşturulan e-posta şablonlarında kime, bilgi, gizli bilgi e-posta gönderimleri varsayılan olarak tanımlanabilir. Başlık – Konu boş bırakılırsa varsayılan bilgiler ile gönderilir. İstenirse bu kısımda kullanıcı parametrik giriş de yapabilir.)

 • Bildirim Merkezi | Bildirim Tanımlama ve B2B de gösterilmesi desteklenmiştir.
  (Ayarlar > Portal Ayarları > Bildirim Merkezi altından ‘Bekleyen sipariş onayı, Askıda kalan ödeme, İletişim’ bildirimlerine ek olarak özel bir prosedür kullanılarak bildirim sayısı gösterilebilmesini sağlayan 'Özel' bildirim tanımlanabilir.)

 • Dövizli Siparişler için “Dövizli Toplam Tutar” gösterimi desteklenmiştir.
  (“Ayarlar > Sipariş Ayarları > Ekran Ayarları > Sipariş Toplam Bilgileri > Döviz Toplam” parametresi açıldıktan sonra dövizli bir stok sepete atıldığında dip toplamda döviz toplam görüntülenebilmektedir.)

 • Sayfa Tasarımı | Geliştirme | Sayfa tasarımında widget sürükle bırak özelliği desteklenmiştir.
  (“Ayarlar > Tasarım Modu Aç > Sayfa Tasarımı Düzenle” ekranında görünen widgetlar sürekle-bırak ile sayfada yer ve sıra değiştirilebilir.)

 • İncelenen ürünlerin, arama yapılan kelimelerin loglanması sağlanmıştır.
 • Dashboard | Ürün / Arama İstatistikleri raporu desteklenmiştir.
  (Yöneticilerin kontrolü için; İzlenen Ürünler, aranan kelimeler, sepette bekleyen ürünler, onayda bekleyen ürünler detayları görüntülenebilmektedir.)
  (Ayarlar > Yetki Ayarları > Kullanıcı Grupları > Yetki Hakları > Raporlar > Ürün/Arama İstatistikleri Görüntüleme)

 • Ürün ağacı için yeni bir görsel olan ‘Akordiyon Menü’ desteklenmiştir.
  (“Stok Arama Ana sayfa > Tasarım Modu Aç > Ürün Ağacı Ayarları >  Menü Tipi > Akordiyon Menü” parametresi açılmalıdır.)

 • Sepet | Satır bazlı döviz tipi değiştirilmesi desteklenmiştir.
  (Ayarlar > Sipariş Ayarları > Ekran Ayarları > Sipariş Kalem Bilgileri > Döviz Tipi)
  (Ayarlar > Yetki Ayarları > Kullanıcı Grupları > Yetki Hakları > Sipariş > Kalem Bazlı Döviz Tipi Değiştirebilme)

 • Ürün Kategori ve ürün arama ayarlarına genel kısıtlar verilebilmesi desteklenmiştir.
  (Ayarlar > Stok Ayarları > Arama Ayarları > Arama Kısıtları)

 • Ürün Listesi Widget | Url üzerinden parametre geçirilmesi desteklenmiştir.
  (Ürün ağacı üzerinden seçilen kategori, tarayıcı çubuğunda da gösterilir, tarayıcıda geri git işlemi ile son aranan kategori gösterilebilir; kullanım olarak yukarıdaki link yeni bir sayfaya verilerek istenilen kategorideki ürünlerin listelenebilmesi sağlanabilir.)

 • Ürün ağacı için tasarım modunda ayarlar butonu desteklenmiştir.
  (Buton tıklandığında “Ayarlar > Portal Ayarları > Ekran Ayarları > Ürün Ağacı” ekranı açılır.)

 • Arama widget yapısının farklı sayfalarda farklı ayarlar ile kaydedilebilmesi desteklenmiştir.
 • Yeni Kullanıcı | İlk girişte - cari seçimi yoksa varsayılan ilk cari kaydın seçili gelmesi sağlanmıştır.
 • Login | Girişte şube seçimi olduğunda "beni hatırla" özelliği kullanıcı bazlı saklanması desteklenmiştir.
 • Onay e-postaları içeride link ile sipariş onay detayına direk erişim desteklenmiştir.
 • Ürün Arama Widget | Ürün Grubu Resmi Görüntüleme parametrik hale getirilmiştir.
 • Sipariş süreci akışı çubuk yapısında Sepetim ve Ödeme butonlarına tıklama işlemi yapılarak ilgili aşamalara gidilebilmesi desteklenmiştir.
 • Kredi Kartı Ödeme Maili ilave alanlar desteklenmiştir.
 • Html Widget | Parametre Performans çalışması yapıldı.
 • Minör hataların giderilmesi sağlandı, süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.

B2B v3.0.5 Change-Log (23.01.2017)

Yeni özellik ve iyileştirmeler 


 • 3D | Ziraat Bankası desteği eklendi.
 • 3D | Vakıfbank desteği eklendi.
 • 3D | İş Bankası desteği eklendi.
 • 3D | FinansBank desteği eklendi.
 • AJM | X günden fazla işlem görmemiş bekleyen sepetler için son kullanıcıya e-posta yolu ile bilgilendirme gönderilmesi desteklendi.
  (Kullanıcı Sepet oluşturmuş fakat X gündür sipariş geçmediyse, “Sepetinizde bekleyen ürünler var" şeklinde uyarılarak sipariş vermeye teşvik edilir.)
  (Ayarlar > Genel Ayarlar > Zamanlanmış Görevler “Bekleyen Sepet Bildirimi parametresi)
  (E-posta şablonu “C:\Program Files (x86)\Netsis\B2B\Ajm\Files\Templates” altında bulunmaktadır.)
 • AJM | X günden fazla süredir havalesi beklenen sipariş için son kullanıcıya e-posta yolu ile bilgilendirme gönderilmesi desteklendi.
  (Sipariş onayına düşüp bekleyen, HAVALE ile ödeme yapılmış fakat X güne kadar onaylanmamış kişilere bilgilendirme e-postası gönderilir.)
  (Ayarlar > Genel Ayarlar > Zamanlanmış Görevler “Bekleyen Havale Bildirimi parametresi)
  (E-posta şablonu “C:\Program Files (x86)\Netsis\B2B\Ajm\Files\Templates” altında bulunmaktadır.)
 • "İletişim Formu"na ek "İletişim-Yardım Masası (Helpdesk)" yapısı desteklendi.
  (Güncellemelerde yansıması için Ayarlar > Yetki Ayarları > Kullanıcı Grup Hakları > İletişim – Yardım Masası Görüntüleme Yetkisi verilemelidir. Özelleşmiş menü kullanılıyorsa, İletişim - Yardım Masası" sayfası manuel eklenmelidir.)
  (Birim hiyerarşisi doğrultusunda mesajlaşma sağlar)
  (http://localhost:56896/OrderFlow/Contact/ContactHelpDesk )
 • Ürün İzleme (Log), Ürün arama (Log) bilgisinin tutulması sağlanmıştır.
  (Ayarlar > Stok Ayarları > Ekran Ayarları > Arama Ayarları > İzleme Ayarları > “Ürün arandığında kayıt tutulsun ?” ve “Ürün görüntülendiğinde kayıt tutulsun ?” parametreleri açılmalıdır)
  (Kayıtlar PRT_TRACKINGLOG üzerinden izlenebilir)
 •  “Arama Önerisi”(Search Suggest) Özelliğinin Admin Panel uyarlandı, View üzerinden arama kısıtları ile yapılması sağlandı.
  (Ayarlar > Stok Ayarları > Ekran Ayarları > Arama Ayarları > “Arama Kısıtları” altından ‘Arama Önerisi’ parametresi)
 • Arama ayarları  Yönetim Panelinde desteklenmiştir.
  (Ayarlar > Stok Ayarları > Ekran Ayarları > Arama Ayarları > “Arama Kısıtları” altından “Arama Kısıtı” – “Arama Kolonları” – “Aramayı aktif kategori içerisinde yap” – “Büyük harf duyarlılığını destekle” parametrelerine ulaşıabilir)
 • Script Entegrasyonu | Canlı Sohbet Entegrasyonu (Zopim – Tawk.to vb) desteklendi.
  (Ayarlar > Portal Ayarları > Form Özelleştirme > Script Entegrasyonu ekranında “Script Ekle” işlemi ile yapılabilir. Bazı uyarlamalar hakkında detaylı bilgi dokuman bölgesinde verilmiştir.)
 • Sipariş kalem bazlı depo kodunun ERP’de tanımlı stok kartından otomatik gelebilmesi desteklenmiştir.
  (Ayarlar > ERP Ayarları > “ERP stok kartında tanımlı depo kodu kullanılsın?” parametresi)
 • Sipariş reddedildiğinde gönderilen e-posta içeriğinde sipariş bilgilerinin de görüntülenmesi desteklenmiştir.
 • Hesaplama öncesi kontrol prosedürü desteklendi.
  (Ayarlar > Sipariş Ayarları > Parametreler > Özel Süreç Kontrolü > “Sepet hesaplama öncesi kontrol edilsin mi?” parametresi eklenmiştir.)
  (Veri tabanındaki “PRTSP_CONTROL_BEFORE_CALCULATE_SHOPPING_CART” prosedürü, bu parametre açıldıktan sonra uyarlanabilir.)
 • Mal Fazlası | Sepette miktar güncellendikçe mal fazlasının otomatik hesaplanması desteklenmiştir.
 • Yeni Kullanıcı yaratırken cari seçimi desteklenmiştir.
  (Cari seçimi yapılması, seçilen carinin ilgili birime atanmasının sağlanması ve [email protected] şeklindeki kullanıcıları oluşturuken, @ den sonraki cari kodunu otomatik algılayıp, cari seçiminin yapılması sağlanmıştır.)
 • Mobile - Tablet için tasarım düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.
 • Sepette Netfiyat-Dovizfiyat değiştirildiğinde, veritabanındaki ilgili prosedürün hesaplama için tekrar tetiklenmesi sağlanmıştır.
  (Sepet ekranında girilen değerin tekrar kullanılması gereken ve bu nedenle tekrar hesaplama tetiklenmesi gereken durumlarda; özel süreç parametresi açıldıktan sonra ilgili prosedürün içerine uyarlama yapılır. Uyarlama sonrası Message kısmına REBIND yazılarak hesaplamanın tekrar yapılması tetiklenir.)
  (ÖR:
  ALTER PROCEDURE [dbo].[PRTSP_CONTROL_ITEM_PRICE_RANGE]
  ……….
  SET @RESULT = 1
  SET @MESSAGE = 'REBIND'
  --UYARLAMA

           UPDATE PRT_BASKETITEM set FX_PRICE = @UNIT_PRICE/@QUANTITY, NET_PRICE = @UNIT_PRICE/@QUANTITY, GROSS_PRICE=FX_PRICE where ID = @BASKET_ITEM_ID

          SELECT    @RESULT AS [Result], @MESSAGE AS [Message]

         )

 • "Yoldaki Stok Bilgisi" alanındaki mesaj parametrik hale getirildi.
  (Ayarlar > Sipariş Ayarları > Parametreler > Stok giriş tarihi mesajı)
  (ÖR: Uçak ile {0} tarihinde gelecek.) (Uyarlamalar hakkında detaylı bilgi dokuman bölgesinde verilmiştir.)
 • ‘Siparişlerim’ ve ‘Sipariş Onayı’ ekranların ve e-posta şablonu TARIH kolonunda sipariş saati gösterimi desteklendi.
  (Ayarlar > Sipariş Ayarları > Ekran Ayaları > Sipariş Üst Bilgileri > Oluşturma Tarihi > “Görüntülensin?” parametresi açılmalıdır. Böylece sipariş sonunda ilgili alanlarda görüntülenir.)
 • B2B Sipariş Onay e-postalarında minör iyileştirilmeler yapılmıştır.
 • ERP Ayarları | Parametre Performans çalışması yapıldı.
 • Minör hataların giderilmesi sağlandı, süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.

B2B v3.0.4 Change-Log (28.11.2016)

 

Yeni özellik ve iyileştirmeler 


 • B2B üzerinden SSO kullanıcını otomatik oluşturma ve B2B’ye erişim yetkisinin verilebilmesi ya da SSO’daki kullanıcının B2B’ye eşlenebilmesi desteklendi.
  (Ayarlar > Yetki Ayarları > Yeni Kullanıcı)
 • Cari Hareket Dökümü Raporu yenilenerek desteklendi.
  (Dinamik Rapor widget alt yapısı kullanılarak direkt gride dökülebilen yeni ekran sisteme ve menüye eklendi. RDL altyapılı eski rapor isteyenler tarafından kullanılabilmesi için hala sistemde mevcuttur.)
  (http://localhost/Report/CurrentAccount/CurrentAccountTransaction)
 • Cari Detay Listesi Ekranı desteklendi.
  (Kullanıcı bu ekranda birim hiyerarşisinde görüntüleyebildiği carileri listeleyebilir. İsteği carilerin detayına erişerek bilgi alabilir.)
  (http://localhost/OrderFlow/CurrentAccount/AccountMainInfoDetailList)
 • Tahsilat Raporu (Dashboard) eklendi.
  (Cari kod boş iken, birim hiyerarşisinde görüntüleyebildiği tüm cariler için rapor alınabilir.)
  (http://localhost/Dashboard/Revenue/RevenueReport)
 • E-Posta gönderim yapısı değiştirilerek geliştirildi.
  (Sabit tanımlı tek şablon kullanımı yerine belli bir işlem tipi sırasında birden fazla e-posta şablonu ile gönderim yapılabilmesi desteklendi. C:\inetpub\wwwroot\B2B\_AppData\Templates altına kaydedilen özel şablon yeni şablon tanımlarken belirtilir.
  (Ayarlar > Genel Ayarlar > E-posta Gönderimleri > Yeni Şablon)
 • Sipariş sepetinin otomatik oluşturulması desteklendi.
  (Siparişin başında ‘Yeni Sipariş’ ekranı ile süreci başlatmak yerine, son sepet bilgileri ile arka planda otomatik sepet oluşturulur, ürünler direkt sepete eklenebilir, sepet hazırdır.)
  (Sipariş Ayarları > Parametreler > Otomatik Sepet Oluşturulsun? parametresi açılmalıdır.)
 • "B2B Ayarlar" ekranına erişim için yeni yetki tanımlaması yapıldı.
  (Ayarlar > Yetki Ayarları > Kullanıcı Grup Hakları > B2B Ayarlar Sayfası Yetkisi)
 • B2B sitesini kullanım dışı bırakabilme – Bakım Modu - desteklendi.
  (Ayarlar > Genel Ayarlar > Mağazalar > Mağaza Seçenekleri > Siteyi Kullanım Dışı Bırak parametresi)
  (**Yetki olarak “B2B Ayarlar” yetkisi olmayanlar siteyi bakım modunda görürler.)
 • Sipariş süreci son adımı olan 'Sepet Onay' sekmesinde Teslimat Müşterisi ve Ek Alanların güncellenebilmesi desteklendi.
 • Satış sözleşmesi template altına taşındı.
  (Veritabanı yerine, C:\inetpub\wwwroot\B2B\_AppData\Templates\sale_agreement.html altında tutulmaktadır.)
 • ERP Ayarları | Parametre Performans çalışması yapıldı.
 • Sipariş Ayarları | Parametre Performans çalışması yapıldı.
 • Stok Arama | Parametre Performans çalışması yapıldı.
 • Stok Ayarları sekmesindeki paremetrelerin Performans çalışması yapıldı.
 • Minör hataların giderilmesi sağlandı, süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.

B2B v3.0.3 Change-Log (03.10.2016)


Yeni özellik ve iyileştirmeler


 • B2B sürecinde “yurtdışı sipariş” tipi desteklendi.
  (Ayarlar > ERP Ayarları > ERP Evrak Tipi parametresi)
 • Çoklu Dil - İngilizce desteklendi.
  (Ayarlar > Genel Ayarlar > Yerelleştirme ayarları)
 • Ödeme metodu detaylarının (ödeme metodu ismi, banka, taksit, vade farkı, iskonto bilgileri) siparişlerle ilişkilendirilmesi sağlandı.
  (Ör: Siparişlerim ekranı - sipariş detayı alt kısmına ‘Ödeme Bilgileri’ ekranı eklendi.)
 • Yapı kredi Bankası | 3D OOS | desteklendi.
 • TEB Bankası| 3D OOS + 3D Pay | desteklendi.
 • B2B Excel aktarım şablonunun otomatik oluşturulması desteklendi.
  (Ayarlar > Genel Ayarlar > Zamanlanmış Görevler AJM ile stok şablonu periyodik indirilerek, güncel stoklar görüntülenir, istenilen stoklar yanına miktar yazılarak excel tekrar yüklenir ve sepete ürünler eklenmiş olur)
 • Banka Ödeme seçeneklerinin kullanıcı grubu bazlı farklı gösterilebilmesi desteklendi.
  (Bir taksit opsiyonunun belli kullanıcılara belli durumlarda gösterilebilmesi sağlandı)
  (Ayarlar > Ödeme Ayarları > Sanal POS Tanımları > Taksitler > Banka Taksit Yetkilendirmesi)
 • Gönderilen tüm e-postaların parametrik olarak loglanmasının desteklendi.
  (PRT_NOTIFYLOG tablosunda tutulmaktadır)
  (Parametre açmak için Web.config dosyası,   < add key =" notify_db_log" value ="1" /> olarak düzenlenir)
 • B2B - Tasarım Modu yapısı daha kullanışlı hale getirildi.
  (“Tasarım Modu Aç” ile tek sayfada ‘Sayfa Formu İndir’ – ‘Özelleştirme Yükle’ – ‘Tasarım Düzenle’ özelliklerinin ilgili ekrandan yapılabilmesi desteklendi.)
 • Widget içeren dinamik ve statik sayfaların MODAL form (pop up) içinde açılabilmesi desteklendi.
 • Widget | Sql Grid + Advanced Sql Grid yapılarından diğer widgetlara parametre geçirilebilmesinin desteklendi.
  (Ör: Advanced SQL widget gridindeki bir kolon değeri [Ör: stok kodu] buton haline getirilebilir, bu butona basılınca istenilen başka bir sayfa yeni tabda ya da pop up olarak açılabilir [Ör: stok detay kartının pop up ile açılması] ve bu butondaki değer artık parametre olarak geçirilebildiğinden ilgili stok koduna ait stok detay kartının görüntülenmesi sağlanabilir.)
 • Widget | Dinamik Rapor Widget ile Grafik Rapor Widget yapılarının birbiri ile konuşması desteklendi.
  (Ör: Dinamik rapor ile raporlama işlemi yapılan bir sayfada dinamik rapora girilen bir verinin [Ör: Cari kodu], aynı sayfadaki grafik rapora xml olarak geçirilmesi sağlanabilir. Böylece grafik rapor prosedürünün içinde yapılacak özelleştirme ile dinamik rapordan gönderilen xml in parçalanması ve grafiğin bu parametreye göre çizdirilmesi uyarlanabilir.)
 • Widget | Havale Bilgileri widget olarak desteklendi.
 • Widget | Cari Temel Bilgi widget olarak desteklendi.
 • Widget | Cari Risk bilgisi (Teminat) widget olarak desteklendi.
 • Widget | Google Map widget olarak desteklendi.
 • Widget | Vade Farkı Hesaplama widget olarak desteklendi.
  (Yeni widgetlar istenilen herhangi bir sayfaya ya da oluşturulacak yeni bir sayfaya koyularak sisteme eklenebilir.)
 • Mağaza ve Dil değerine göre Mail Şablonlarının okunması desteklendi.
  (Birden fazla dil kullanımı ve mağaza varsa, her kırılım için ayrı şablon gönderimi yapılabilmektedir. Bunun için varolan şablon yapısı örneği aşağıdaki şekilde olmalıdır:
  [Ör: 5 nolu mağaza için türkçe ve ingilizce farklı şablon için aşağıdaki isim formatı ile yeni kopya oluşturulmalıdır.
  ........._5_tr-TR
  ........_5_en-US
  Ör: sipariş e-posta şablonu çoklamak için
  email_order_info_template_5_en-US.html
  email_order_info_template_5_tr-TR.html
  şeklinde oluşturulur.]
 • Mağaza bazlı varsayılan dil yapılandırılabilmesi desteklendi.
 • B2B | Sipariş Toplam Ekran Ayarları | Grup Toplam gösterimi desteklendi.
  (Yurtdışı siparişler için kullanılan farklı döviz birimlerinin, sipariş toplam bilgilerinde tek bir satırda gruplanarak gösterilmesi desteklendi.)
  (Ayarlar > Sipariş Ayarları > Ekran Ayarları > Sipariş Toplam Bilgileri > Grup Toplam Gösterimi)
 • Onay sisteminde her onay işleminin özelleştirilebilmesi sağlandı.
  (Ayarlar > Birim Ayarları > Onay Süreçleri > Özel Süreçler > Onay Süreci kontrolü yapılsın? Parametresi)
  (PRTSP_CONTROL_APPROVALPROCESS_APPROVED ve PRTSP_CONTROL_APPROVALPROCESS_RETURNED prosedürleri uyarlanabilir hale gelir. Onay sırasında bu prosedür çalıştırılarak onay sürecine, sıradaki kişiye ya da seviyeye müdahale edilebilir.)
 • Kredi kartı bilgi girişi ekranı görsel açıdan yenilendi, kullanışlılığı arttırıldı.
  (Cari Hesaba KK Ödeme ekranı)
 • B2B – Netsis 9.02 uyumluluğu desteklendi.
 • Admin sayfasına yardım bilgisi eklendi.
  (Ayarlar > Destek sayfası ile B2B versiyon, NetOpenX versiyon, ERP versiyon, dokuman ve iletişim bilgilerine erişilebilinir.)
 • “Sepetim” ekranında "Sepeti Boşalt" butonu eklendi.
  (Sepet içeriğinin tek butonla temizlenebilmesi desteklendi)
 • Stok kartında “Ölçü birimi güncellenebilsin/güncellenemesin” parametresi desteklendi.
  (Ayarlar > Sipariş Ekran Ayarları > Sipariş Kalem Bilgileri > Ölçü Birimi > Güncellenebilsin? Parametresi)
 • Sipariş mailinde Ödeme günü - tarihi gösterilmesi desteklendi.
 • Koşul kodu, Şubeler, Kasa kodu, Bağlantı kodu, Döviz, TBLEVRAK rehberlerini view üzerinden çağırılması desteklendi.
  (PRTV_CONDITION_LIST, PRTV_BRANCH_LIST, PRTV_CASHBOX_LIST, PRTV_CONNECTION_LIST, PRTV_EXCHANGELIST, PRTV_IMAGE_LIST viewlarına müdahale edilerek, ilgili rehbere uyarlama süreçlerinde müdahale edilebilir.)
 • “Ödemelerim” sayfasında ‘Ödeme Yapan Kullanıcı Adı’ bilgisinin de gösterilmesi sağlandı.
 • Sipariş onay bekleyen sekmesinde bulunan siparişlerden, üst seviye bir kullanıcı tarafından geri döndürülerek listeye gelenlerin anlaşılabilmesi sağlandı.
  (Sepet No kolonu içinde ufak bir geri çevirilmiş ikon işareti çıkar)
 • Portal Ayarları > Portal Sayfaları ekranındaki gridlerin geliştirildi.
 • Minör hataların giderilmesi sağlandı, süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.
B2B v3.0.2 Change-Log (27.06.2016)


Yeni özellik ve iyileştirmeler


 • B2B | NetOpenX REST servisi ile çalışabilmesi desteklendi. 
  (Ayarlar > ERP Ayarları altından Netsis Versiyonu olarak REST seçimi yapılarak değişim yapılabilir)
 • B2B | Netsis 3 (9.00) seti ile çalışabilmesi desteklendi.
 • Raporların grid halinde dökülmesi desteklendi. 
  (Yeni gelen ‘Dinamik Rapor’ widgetı yeni bir sayfaya eklenebilir ve ardından uyarlanarak istenilen raporun sayfaya basılması ya da indirilmesi sağlanabilir.)
 • Sipariş kalemlerinde (satır bazlı) ‘Teslim Tarihi’ ve 3 adet ‘Tarih (DateTime) ek alanı’ desteklendi.
 • Ürün detay ekranında geliştirmeler yapıldı. Buradaki bilgiler widgetlara (Ürün Temel Bilgi, Resim, Alternatif stok, Dökümanlar, Özellikler) dönüştürülerek, sayfa tasarımı üzerinde yer değişikliği esnekliği desteklendi.
 • Ürün detay ekranında ‘Ürün Thumbnail Resim (zoom)’ gösterimi widget olarak desteklendi.
 • Gömülü Video (Embedded Video) widgetı desteklendi. Bu widgetın parametrik olarak istenilen farklı bir videoyu gösterebilmesi sağlandı. 
  (Ör: Ürün detay ekranında stok koduna göre farklı bir video gösterilebilmektedir.)
 • Havale seçimi desteklendi.
  (Özel Ödeme seçenekleri altından tanımlanabilmektedir.)
 • PRT_BASKETITEMFLEXDETAIL tablosuna ek alanlar eklendi. (Esnek – Asortili ürünler için)
 • Asortili/Esnek ürünler için yapılandırma kodu bazında farklı fiyat desteklendi. 
  (PRT_BASKETITEMFLEXDETAIL>PRICE kolonu uyarlandığında, bu bilgiler sepete yansır.)
 • Widgetlar için yer sabitleme özelliği sağlandı. 
  (Ayarlar > Portal Ayarları > Tema Ayarları > ‘Kullanıcı bazlı arayüz değiştirebilme özelliği aktif edilsin?’ parametresi)
 • Kalem bazlı kademeli iskontoların (İskonto 1-6) desteklendi.
 • İade talep detay yazdırma modu geliştirilerek pop up modundan yeni sayfa moduna geçirildi.
 • Ölçü birimi güncellenebilsin/güncellenemesin parametresi eklendi.
  (2. ya da 3. Ölçü birimini varsayılan kullanılması yanında değiştirilememesi desteklendi.)
 • İskonto1 alanının sipariş mailinde yüzde ya da tutar olduğu bilgisinin gösterilebilmesi desteklendi.
 • Ürün arama yapısının seçili olan kategoride yapması parametrik olarak desteklendi.
  (PRT_CONFIG içerisine (GROUP, KEY, VALUE) - (inventory_search, merge_category_searchtext, true) tanımlanmalı)
 • Sepetim adımı kalem bazlı değişikliklerde hız iyileştirmesi sağlandı.
 • PRT_STSABIT_AFTERSAVE trigger ı kaldırıldı.
 • Minör hataların giderilmesi sağlandı, süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.
   
B2B v3.0.1 Change-Log (09.05.2016)


Yeni özellik ve iyileştirmeler


 • B2B'ye İOS ve Andorid tablet ve mobil cihazlar ile başka bir uygulamaya ihtiyaç duymadan girilebilmesi desteklendi.
 • Form Özelleştirme desteklendi. Portal Ayarları altında "Form Tasarım" paneli yazılarak tüm ekranlardan 'Tasarım İndir' ile form indirme, panelden sisteme yüklenebilme ve yine bu ekran içerisinden özelleştirme yapılabilmesi sağlandı.
 • Sanal POS ödeme seçeneği için vade farkı yerine iskonto oranı da tanımlanabilmesi desteklendi.
 • Dashboard | Chart yapısı widget desteklendi. Bu yapı ile serbest grafik raporlar tanımlanabilmesi ve sisteme eklenebilmesi sağlandı.
 • Grafik Satış Raporu menüsü eklendi. Chart yapısı kullanılarak sistem tanımlı bir ekran desteklenmiş oldu.
 • Sepette kalem bazında Proje Kodu desteklendi.
 • SanalPos DLL yapısı düzenlenerek güncellendi.
 • VakıfBank için SanalPOS ve 3D ödeme desteklendi.
 • Sürükle-bırak ve aç-kapa yapılabilen widget yapısı için kullanıcı bazlı olarak arayüz değişikliği kaydedebilme özelliği desteklendi.
 • Sipariş onaylama ekranında koşul kodu - özel kod alanları dışında bir değişiklik yapıldığında, tekrar hesap yapılmadan üst bilgi güncellenebilmesi desteklendi.
 • Ek Garanti gibi girişte görünmesi istenmeyen aktif mağazaların, mağazalar listesinde parametrik olarak gözükmemesi desteklendi.
 • Griddeki bir kolona birden fazla filtre verilebilmesi desteklendi. (virgül kullanımı)
 • İletişim formları için kolonlarda fitre ve sıralama özelliği desteklendi.
 • Satın alma siparişi listesi kolonlarında fitre ve sıralama özelliği desteklendi.
 • Advanced SQL Data Widget içine buton ve kolon formları içinde kolay bulunabilirlik için aç/kapa özelliği eklendi.
 • Kredi kartı taksit seçenekleri butonunun belirginleştirildi.
 • Süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.
B2B v3.0.0 Change-Log (21.03.2016) 


Yeni özellik ve iyileştirmeler


 • v3.0 ile NAF alt yapısına geçildi. Yeni bileşen destekleri geldi. (Açılıp kapanabilen widgetlar, sürükle bırak ile kullanıcı bazlı widgetların yerlerini değiştirebilme, formlarda kullanıcı bazlı yerdeğişikliği yapabilme)
 • Arayüz yenilenmesi yapıldı. Yeni görünüm ve temalara geçiş yapıldı. (Tasarım Logo standartlarına dönüştürüldü)
 • Form Özelleştirme desteklendi. Ekranlar tasarım modu ile açılıp, tasarım şablonu indirilip, istenilen tüm özelleştirmeler javascript kodlama dahil uyarlanabilir ve son kullanıcıya yansıtılabilir halde desteklendi.
 • Ürün kategori resimlerinin B2B ve ERP stok kartı dışında veritabanında herhangi bir alandan çekilerek gösterilebilmesi  desteklendi.
 • Ödeme sisteminin tüm mağazalar için ortak çalışabilmesi desteklendi. Merkez mağazada tanımlanan bir ödeme sistemi diğer mağazalarda da kullanılabilmesi sağlanmış oldu.
 • Sipariş ve Ödeme sayfalarında CTRL + P desteklendi. Sayfalar yazdırma moduna alındığında ekrana sığacak görünümler haline getirildi.
 • Sipariş kalem bilgilerinde ürün toplam tutar bilgisi gösterme parametrik olarak desteklendi.
 • Sipariş e-posta gönderimlerinde plasiyer kodu – plasiyer adı basılabilmesi desteklendi.
 • Sepeteler arası geçişin kolaylaştırılması sağlandı. Sepetim widgetı ayarları içinden mevcut diğer sepete hızlı geçiş, gelecek olan sepetlerin açıklamaya göre filtrelebilmesi desteklendi.
 • Onay süreci ekranları 'Birim Ayarları' altına alınarak kullanıcı deneyimi iyileştirildi.
 • B2B ve Crm:Servis ile ortak puan yapısı kullanımı desteklendi.
 • B2B ve Crm:Servis ile ortak Ek garanti süreci desteklendi.
 • Özelleştirilebilir araç olan "Advanced Sql Widget" ile listelenen verileri link olarak gösterebilmesi desteklendi.
 • Yeni alt yapı ve arayüz geçişleri sonrası minör hatalar giderildi ve süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.

B2B v2.2.0 Change-Log (25.01.2016)


Yeni özellik ve iyileştirmeler


 • B2Bv2.2.0 - NetsisTemelset 8.0.6 – NetOpenX  v8.0.6.2214 ve üzeri versiyonlarda desteklenmek üzere, her kullanıcı için gereken NetOpenX lisans bağımlılığı ortadan kaldırıldı. B2B NetOpenX'ten lisans bağımsız hale getirildi. (B2B kullanımı öncesinde NetOpenX eşlemesi yapılmasına ve her kullanıcı için lisans açtırılmasına  gerek olmadan B2B kullanılabilir hale getirildi)
 • Esnek Yapılandırma yapısında geliştirmeler yapıldı. Özellik tanımlaması olmayan, sadece yapılandırma kodu tanımlı esnek stoklar için sipariş geçilebilmesi desteklendi.
 • Sipariş, iade ve ödeme onay sistemi altyapısal olarak tamamen yenilendi. Süreçteki kayıt askıda kalması, çoklama ve loglarla ilgili sorunlar yeni sistem ile giderildi.
  (Yeni onay sürecine geçişte mevcut dataların düzenlenebilmesi için gerekli script harici olarak set bölgesine eklendi. Onay yapısı kullanan sistemlerin datalarını bu scripti kullanarak yeni sisteme uyarlamaları gerekmektedir)
 • Onay ekranında, alt seviyede onay sürecinde bulunan ya da reddedilen tüm durumların görüntülenebilmesi sağlandı.
 • Siparişte kalem bazlı depo kodu atanabilmesi desteklendi.
 • Mağaza tanımlama ve StoreID değiştirme özellikleri eklendi.
 • Mağaza seçim ekranında resimlerin ızgara görünüm şeklinde gösterimi desteklendi.
 • Ana ekranda mağaza bilgisi daha anlaşılır hale getirildi, mağaza seçiminin sayfanın en üst kısmında da yapılabilmesi desteklendi.
 • Ürün arama yapısında iyileştirmeler, performans artışı ve ürün ağacı anlık seçili kırılımdan bağımsız arama yapılabilmesi sağlandı.
 • Ürün aramanın seçili stok listesisinden bağımsız yapılabilmesi sağlandı.
 • Ürün aramanın kullanıcı tanımlı özel alanlardan da yapılabilmesi desteklendi.
 • Bağımsız başka platformlardan B2B sitesi üzerinden sipariş oluşturulması desteklendi. (Sepet bilgisi JSON ile post edilp, sipariş süreci web üzerinden devam edebilmektedir.)
  (Bu özellik ile NetCRM Servis uygulaması ile Ek Garanti satışı süreci desteklenmiş oldu)
 • Özelleştirilebilir araç olan "Advanced Sql Widget" özellikleri içine, Tekli post, return Url desteği ve Link buton eklenebilmesi eklendi.
  (Advanced SQL Widget ile yapılan listede seçilen bilgilerin prosedür içine satır – kalem bazlı post edilebilmesi, işlem sonrası istenilen başka URL e otomatik yönlendirme yapılması, ve tıklandığında istenilen adrese gidilmeyi sağlayan Link butonu eklenebilmesi desteklendi)
 • Mağaza seçimi, mağaza listesi ve erişimi daha kolay hale getirildi.
 • Kredi kartı ödemelerinde vade farkının kullanıcıya yansıtılması ve yansıtılmaması parametrik hale getirildi.
 • Stok kartı detay sayfasının pop up olarak  ya da yeni sayfada açılması parametrik hale getirildi.
 • Sepete ekleme sql prosedüründe (PRTSP_CONTROL_ADD_ITEM_TO_CART) iyileştirme yapıldı. Ölçü birim desteği eklendi.
 • Ekranlarda kullanımı kolaylaştıracak düzenlemeler yapıldı. (Otomatik odaklanma, giriş ekranlarında enter tuşu ile otomatik giriş vb)
 • Süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.
B2B v2.1.9 Change-Log (30.11.2015)


Yeni özellik ve iyileştirmeler


 • Sql Data Grid widgetı geliştirildi. Advanced Sql Widget desteği ile istenilen bilginin çekilerek filtre, sayfalama, sıralama işlemleri yapabilen bir grid üzerinde gösterilmesi ve yine bu gride eklenebilen butonlar üzerinden tetiklenen prosedürler ile genişletilmiş uyarlama gerçekleştirilebilmesi desteklendi.
 • Ürün arama ekranında genel yavaşlık çözümlenerek hızlandırıldı.
 • Alt yapıdan tüm sayfalar için geçerli olan yavaşlık çözümlenerek sistem hızlandırıldı.
 • Ağaç yapısında performans sorunu giderildi.
 • Stokta olmayan ürünlerin parametrik olarak gösteriminin engellenmesi desteklendi.
 • Ödeme ekranı taksit açıklamaları eklenebilmesi desteklendi.
 • Ürün ağacında görsel düzenlemeler gerçekleştirildi.
 • Çoklu mağaza yapısında ortak view yapılarının mağaza bazlı çoklanabilmesi desteklendi. Her mağaza için ayrı view oluşturulması desteklenerek uyarlamada kolaylık, performansta artış sağlandı.B2B v2.1.8 Change-Log (12.10.2015)


Yeni özellik ve iyileştirmeler


 • Yeni ekranındaki tarih, tamsayı ve ondalık sahalarının genişliklerinin kısaltılması sağlandı.
 • Şube bilgisinin ekranın sağ alt kısmında gösterilmesi sağlandı
 • Sipariş onay ekranındaki vade tarihi ve günü sahalarının genişliklerinin kısaltılması sağlandı.
 • Sipariş Tarihinin üst bilgilerden kaldırıldı.
 • E-posta SMTP ayarlarındaki şifre bilgilerinin gösterimden kaldırılması desteklendi.
 • Bekleyen Siparişler sayfası iyileştirmesi yapıldı.
 • Ödeme Notu açıklama alanı desteklendi.
 • Sipariş oluşturulduğunda e-posta gönderilecek kullanıcıların bir prosedürden getirilmesi sağlandı.
 • Sipariş iptal maili desteklendi.
 • Birim açma kapama düğmesi ve CRMden aktar düğmesine, buton java uyarıları eklendi.
 • Haber Ver özelliğine istenen ürün miktarının girilmesi ve raporlanması desteklendi.
 • Arama sonuçlarında ürün detay kartının ayrı sekmede açılması desteklendi.
 • Sipariş onay sürecinde "Siparişi önceki seviyeye geri gönderme" özelliği desteklendi.
 • Sipariş Onayı Menüsünde çoklu seçim, bekleyen menüsü dışındaki sekmelerden kaldırıldı.

Hata düzeltmeleri


 • Rapor çekerken hata alınıyordu. Raporlar için gerekli Microsoft.SqlServer.Types.dll set içerisine dahil edilerek sorun giderildi.
 • Şube varsa login butonuna iki kez tıklamak gerekiyordu, düzeltildi.
 • Portal sayfalarının sayfa tasarımı boş görünüyordu, düzeltildi.
 • SQL Data grid @ShoppingCartId hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • PRTSP_INITIALIZE_STORE prosedürü NODETYPEID hatalı geliyordu, düzeltildi.
 • AJM bilgilerini temizlerken alınan hata düzeltildi.
 • Ödeme kayıtlarında taksit sayılarının gitmemesi hatası düzeltildi.
 • Sepetlerim ekranındaki paging yapısı bozuluyordu, düzeltildi.
 • Ürün Ağaccı > Kategori Ağacı > Görüntüleme şekli açılır Liste seçilmesine rağmen , normal liste gibi görünen kod3-4-5 görünümleri düzeltildi.   

B2B v2.1.6 Change-Log (06.07.2015)


Yeni özellik ve iyileştirmeler


 • Asortili ürün desteği eklendi.
 • Crm'den B2B'ye birimlerin aktarımı için test ve iyileştirmeler gerçekleştirildi.
 • Sipariş seri takibi prosedüre bağlanarak özelleştirilebilmesi desteklendi.
 • Askıda kalan ödemelerin başarılı olarak işaretlenebilmesi desteklendi.
 • Mevzuat gereği zorunlu hale gelen sipariş iptali desteği sağlandı.
 • Elektronik ticaret uygulamalarında bulundurulması zorunlu olan bilgilerin B2B portalında gösterimi sağlandı.
 • Mesafeli satış sözleşmelerinin güncel mevzuata göre oluşturulması ve kaydedilmesi desteklendi.
 • Stok bazında hangi ölçü birimlerinin B2B'de kullanılacağının belirlenmesi sağlandı.
 • Sepete ürün eklerken birden fazla ölçü birimi üzerinden seçim yapılabilmesi desteklendi.
 • Onay bekleyen siparişler için kalem bazında satın alma siparişi oluşturma desteklendi.
 • Sipariş çoklu onaylama desteklendi.
 • Sipariş Onaylama Ekranı widget olarak eklendi.
 • NDF 3.5.1 desteği sağlandı.
 • Özel Ödeme seçeneği açıklama alanına 500 karakterden fazla giriş yapılabilmesi desteklendi.

Hata düzeltmeleri

 • Sipariş onaylamada metin 1 ve metin 3 güncelleme kapalı olsa bile güncellenebiliyordu, düzeltildi.
 • Sipariş onaylama esnasında sipariş toplam bölümündeki sahalar güncellenemiyordu, güncellenebilir hale getirildi.
 • Onay mekanizmasında birden fazla birimde olan kullanıcı onay döngüsüne giriyordu, düzeltildi.
 • Ödeme ayarları ekranlarında sıralama yapılmak istendiğinde hata veriyordu, giderildi.
 • Sözleşme bilgileri kutusu parametresi açık olmasına rağmen ödeme tanımı yoksa görünmüyordu, düzeltildi.
 • Yasal bilgilendirme ayarlarında sıralama hatası bulunuyordu, düzeltildi.
 • Serbest ödeme ekranında müşteri rehberi çıkmıyordu, düzeltildi.
 • Sipariş onaylama ekranında güncelleme yaparken ekran donuyordu, sorun giderildi.
B2B v2.1.5 Change-Log (11.05.2015)


Yeni özellik ve iyileştirmeler

 • Tamamlanmamış siparişler raporu eklendi.
 • Sepetim ekranı giriş ve çıkışlarında özel süreç kontrollerinin yapılabilmesi için stored procedure'ler eklendi.
 • Raporların indirilmeden ayrı bir sekmede açılabilmesi sağlandı.
 • Menü öğelerine kullanıcı grubu bazında yetki verilebilmesi sağlandı. NDF sayfaları da aynı yetkilendirme mekanizmasını kullanabilecek.
 • Ürün arama ekranında saha genişlik ve yüksekliklerinin parametrik olarak ayarlanabilmesi sağlandı.
 • Ödeme detay sayfasının yazdırılabilmesi sağlandı.
 • Sepet üst ve kalem tablolarındaki ek alanlar arttırıldı.
 • Siparişlerim sayfasında kargo takibi aktif olduğunda kargo takip linkinin gösterilmesi sağlandı.
 • Onay sürecinde reddetme işlemi sonrası kaydı daha önceden onaylayan kullanıcılara da bilgilendirme yapılması sağlandı.
 • Ürün arama sayfasına 100 adet kayıt gösterme seçeneği eklendi.
 • Ürün kategorilerinden hangi seviyedeki kategoriler seçildiğinde arama yapılacağı parametreye bağlandı.
 • Özel ödeme seçeneklerinin sıralanabilmesi sağlandı.
 • Hesap özeti widget'ında bağlantı bilgilerinin de gösterilebilmesi sağlandı.
 • Sepetlerim ekranı, ayrı bir widget olarak tasarlandı. Böylece istenilen sayfaya eklenebilecek.
 • Yeni siparişlere bir açıklama verilebilmesi sağlandı. Sepetlerim ekranına bu açıklama kolonu da eklendi.
 • Verilen Sql Select sorgusunun sonucunu gösterebilen Sql Data Widget'ı eklendi. Sayfa her yenilendiğinde sql sorgusu tekrar çalışarak widget içerisindeki listede görüntülenir.
 • Dokunmatik cihazlarda veri girişi yapmayı kolaylaştırmak için, veri girilen sahalara dokunulduğunda içeriklerinin seçili olarak getirilmesi sağlandı. Böylece klavyeden girilen değerler seçilen değerin üzerine yazacaktır.
 • Sepetim ekranındaki satır sahalarının sırasının değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Başarılı olan ödeme kayıtlarının Temelset'e aktarılmadan önce onay sürecine girmesi, onaylanmadan önce proje ve bağlantı kodlarının değiştirilebilmesi sağlandı.
 • NetOpenX, yetki ya da sözleşme bilgilerindeki eksiklikten kaynaklanan hatalardan dolayı Temelset'e aktarılamayan ödeme kayıtlarının daha sonradan seçilerek Temelset'e aktarılabilmesi sağlandı.
 • Askıda kalan ödeme kayıtlarının iptal edilmesi seçeneği eklendi.
 • Sabit olan stok listelerinin(fırsat, kampanya, çok satan, yeni) sınırsız sayıda tanımlanabilmeleri sağlandı.
 • Yüksekliği fazla olan sayfalarda "En Alta İn" ve "En Üste Çık" butonlarının gösterilmesi sağlandı.
 • Net fiyat aralık kontrolünü yapan özel süreç prosedürünü aktif/devre dışı yapabilmek için parametre eklendi.
 • Fatura takibi ekranına stok filtre eklendi.
 • Ürün arama liste görünümünde miktar alanının da sırasının değiştirilebilmesi sağlandı.

Hata düzeltmeleri

 • Ürün arama sayfası galeri görünümünde iken, stok kodu bir satırdan büyük olduğunda görüntüde kayma meydana geliyordu, düzeltildi.
 • Stok'ta yoksa haber ver butonu bazı durumlarda çalışmıyordu, düzeltildi.
 • NetOpenX versiyon farklarından kaynaklanan çalışmama problemleri giderildi.
 • Temelset'te lokal depo uygulaması kapalı olduğunda meydana gelen bir hata giderildi.
 • Net fiyat sahasına birim fiyattan büyük ya da eşit bir değer girildiğinde iskontolar sıfırlanmıyordu, düzeltildi.
 • Ürün ağacında parantez içerisinde yer alan metinler de kalın olarak gösteriliyordu, düzeltildi.
 • Onaya düşen siparişlerde yetkisi olmayan kullanıcılar alt toplamlardaki sahaları güncelleyebiliyordu, düzeltildi.
 • Sepetim ekranındaki bakiye kolonlarının stokta olup olmamasına göre yapılan renklendirmelerdeki bir hata giderildi.
 • Yeni sipariş ekranındaki teslim tarihi kolonunun zorunlu olma durumu kaldırılamıyordu, düzeltildi.

B2B v2.1.4 Change-Log (17.03.2015)


Yeni özellik ve iyileştirmeler

 • Esnek yapılandırma özelliği eklendi.
 • Sipariş kalem sahalarının Temelset kalem ek açıklamaları ile eşleştirilmesi sağlandı.
 • B2B Ajm servisi kullanıma alındı.
 • Stokta olmayan ürünler için stoğa girdiğinde haber verme özelliği eklendi.
 • Çoklu mağaza yapısı kullanıldığında alt-alan adı ile uygulamaya giriş işlemine alternatif olarak giriş ekranında galeri görünümlü resimli seçim ve normal seçim ekranları desteklendi.
 • İade takip işlemlerinin yeni desteklenen onay mekanizması ile onaylanması sağlandı. Bu versiyona geçecek olan iade takip özelliğini kullanan müşterilerimizin onay tanımlamalarını yapmaları gerekmektedir.
 • Sipariş kaydı öncesi vade tarihi ve vade günü değiştirilebilmesi/gösterilebilmesi sağlandı.
 • Sipariş üst bilgilerinden depo seçilebilmesi sağlandı.
 • NDF v3 desteği eklendi.
 • Ödeme girişinde bağlantı ve proje kodu girilebilmesi sağlandı.
 • Siparişlerim ekranında filtreleme ve sıralama özellikleri desteklendi.
 • Ödemelerim ekranında filtreleme ve sıralama özellikleri desteklendi.
 • Cari – birim eşleşmelerinin TEMELSET üzerinden okunabilmesi için PRTV_NODECURRENTACCOUNT view'ı eklendi. Bu view'da gerekli uyarlamalar yapılarak yeni oluşturulan cari hesaplar için birim hiyerarşisinde tanımlama yapılmasına gerek kalmadan, cari kartı üzerindeki bir bilgi ile birimler eşleştirilip bu sahadan okuma yapılabilir.
 • Ürün ağacındaki stok sayılarının kalın metinlerle gösterilmesi sağlandı.
 • Çeşitli minör iyileştirmeler.

Hata düzeltmeleri

 • Onay süreçlerinde meydana gelen bazı hatalar düzeltildi ve iyileştirmeler yapıldı.
 • Sipariş kaydı sırasında özel kod 1 ve 2 sahaları için tanımlanan varsayılan değerler TEMELSET'e aktarılmıyordu, düzeltildi.
 • HTML sayfa içeriklerini sistemden kaldırmada meydana gelen hata giderildi.
 • Kullanıcı ve kullanıcı grubu ekranlarındaki sayfalama hatalı çalışıyordu, düzeltildi.

B2B v2.1.3 Change-Log (19.01.2014)


Yeni özellik ve iyileştirmeler

 • Siparişlerin kaydedilmeden önce onay mekanizmasından geçebilmesi sağlandı.
 • Sepetim ekranındaki "Net Fiyat" kolonunun değerinin azaltılabilmesi ve bir önceki değer ile yeni girilen değer arasındaki farkın iskonto olarak kaleme yansıtılması sağlandı.
 • Tek cari üzerinden bağlantı takibi yapılması(Sadece Temelset v8.04 ve üzeri sürümlerde desteklenmektedir). Sipariş girişinde bağlantı seçilmesi, açık bağlantı tutarının aşılması kontrolü eklendi.
 • 3D Secure ile kredi kartı ödeme işlemlerine yeni bankalar eklendi.
 • Bir kullanıcının bir cari hesap için birden fazla alış-veriş sepeti oluşturabilmesi sağlandı. Önceden verilmiş siparişler ve mevcut alış-veriş sepetlerindeki ürünlerin aktif olan alış-verişine eklenmesi sağlandı.
 • CRM fırsat kaydından B2B siparişi oluşturma özelliği eklendi.
 • Çoklu mağaza kullanıldığında kullanıcıların farklı mağazalara girişini engelleyebilmek için "Sisteme giriş Yapabilir" yetkisi eklendi.
 • İngilizce kullanım için eksik olan çevrimler tamamlandı.

Hata düzeltmeleri

 • Çoklu mağaza yapısının işleyişindeki hatalar düzeltildi.
 • Çeşitli minör hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler.

B2B v2.1.2 Change-Log (20.11.2014)


Yeni özellik ve iyileştirmeler

 • Mal fazlası girişinin desteklenmesi sağlandı

B2B v2.1.1 Change-Log (21.10.2014)


Yeni özellik ve iyileştirmeler

 • Sepete ürün eklemesi yapılıyor. Sonra sipariş ertesi gün geçilebiliyor. Bu durumda ürünün bakiyesi sıfırlanmış olabilir, ve sıfır bakiyeli ürün sepetimizde görünebiliyor. Bunun kontrolu 'Sipariş Tamamla' butonunda vardı. Şimdi Sepete giderken ilk adımda da kontrol edilmesi sağlandı. 
 • Ödeme tipi tanımlı olmadığında sepet ekranından onay ekranına geçilmesi sağlandı. Hiçbir ödeme seçeneği tanımlanmamışsa, cari hesaba istinaden ödeme otomatik çalışıyor ve ödeme tipi seçme adımının direkt atlanılması sağlandı.
 • Mevcut faturaları, detaylarını, faturaların hangi siparişlerden oluştuğunu görüntülenmesini sağlayan 'Faturalarım Ekranı' tasarlanarak sisteme eklendi.
 • Stokların sipariş alımına kapatılması desteklendi. Bazı stoklar için(Stok Planlama Kayıtlarında - satış kilit parametresi işaretli ise), arama sonuçlarında gösterilse bile sepete ekleme işleminin devre dışı bırakılması sağlandı.
 • Ödeme sekmesinde bir ödeme tipinin seçili gelmesi sağlandı.
 • Sipariş Maili konu kısmına sadece sipariş numarası yerine, sipariş no – cari kodu – cari adı bilgisinin yazılması sağlandı.
 • B2B uygulamasının Temelset 8.0 versiyonu ile de çalışabilmesi sağlandı.
 • Sipariş takip raporunda bulunan plasiyer bilgisi olarak giriş yapan kullanıcı otomatik seçili geliyordu. Bunun yerine boş gelmesi sağlandı.


Hata düzeltmeleri

 • Alışveriş kartındaki iptal butonu çalışmıyordu, düzeltildi.
 • Alternatif ürün listesinden stok seçimi yaptığımda seçtiğim ürün dropdownda seçili görünmüyordu, düzeltildi
 • Alternatif stok popupında görüntüde kayma oluyordu, düzeltildi.
 • HTML içerik kısmı 1500 karakterden uzunsa kaydetmiyordu, sınırsız karakter desteği ile düzeltildi.
 • Sepet oluştuma tarihi ile sipariş tarihi olarak atılıyordu, düzeltildi. Artık sepet 1 hafta bekletilse bile sipariş tarihi sepet oluşturma tarihi değil günün tarihi atılacak şekilde düzetildi.
 • Mağaza güncelleme işlemi yapılamıyordu, düzeltildi.
 • SQL2005 Serverda kurulum ve güncelleme işlemleri sırasında script uyumsuzluğu nedeni ile hata alınıyordu. Declaration  kısımları 2005 uyumlu hale getirilerek düzeltildi.


 B2B v2.1.0 Change-Log (22.09.2014)


Yeni özellik ve iyileştirmeler

 • Excel ile ürün aktarımı için kontrol ara yüzü eklendi. Bu ekran sayesinde birden fazla geçen stokların, hatalı stok kodlarının ve miktarların görüntülenebilmesi sağlandı.
 • Ödeme seçeneği bazında siparişe koşul uygulama özelliği eklendi. Kredi kartı ile ödeme ya da tanımlanan özel ödeme tanımlamaları bir koşul kodu ile ilişkilendirildiği takdirde, ilgili ödeme seçeneği kullanılarak sipariş ödeneceği zaman, ilişkilendirildiği koşul kodunun siparişin gelenine uygulanması sağlandı.
 • B2B portalı üzerinden iade taleplerinin yapılması ve takip edilmesi. Müşterinin fatura numarası ile iade yapacağı ürünü sebebiyle birlikte iade talebi olarak sisteme girişini yapar. Satış yetkilileri tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra iade talebi onaylanır ya da reddedilir. İade talebi sisteme girildiğinde ya da onaylandığında gerekli kişilere e-posta bildirimlerinde bulunulur.
 • Hesap özeti widget'ının gösterdiği bilgilerin özelleştirilebilmesi sağlandı. Cari kartında bulunan sahalardan istenilenler bu widget üzerinde gösterilebilmektedir.
 • Fırsat, çok satan, yeni ve kampanya stok gösterimlerinin widget olarak tasarlanıp kullanıcı tanımlı sayfalara konulabilmesi sağlandı.
 • Kargo takip modülü eklendi. Kargo firmalarının tanımlanması, sipariş esnasında kullanıcıların hangi firma ile gönderim talep edebildiklerini seçebilmesi, sipariş ya da ilişkili faturasına girilen takip numarası sayesinde B2B portalı üzerinden kullanıcıların kargo takibini yapabilmesi sağlandı.
 • Kargo takip modülünde belirtilen taşıma firma ve şekillerinin oturum açılan şube bazında filtrelenebilmesi için gerekli altyapısal geliştirmeler yapıldı.
 • Alternatif stoklar desteklendi. Stok detay ekranında stokların alternatiflerinin tanımlanabilmesi, bu ekran üzerinden stoğun alternatiflerinin görüntülenip bunlardan sipariş verilebilmesi, stokta olmayan ürünler için arama sayfasında alternatif ürünlerin bir pop-up ekranında gösterilmesi ve bunlardan sipariş verilebilmesi sağlandı.
 • Raporların e-posta olarak oturum açan kullanıcıya ya da ilgili cari hesap müşterisine gönderilebilmesi sağlandı. E-posta gönderimi ve raporu doğrudan açma işlemleri yetkiye bağlandı.
 • Ürün arama kategori filtrelerinin liste olarak da gösterilebilmesi sağlandı.
 • Sipariş süreç adımlarındaki ileri/geri butonlarının isimleri, önceki ya da sonraki adımın ismini gösterecek şekilde değiştirildi.
 • Kredi kartı ile ödeme ekranındaki yıl sahasının seçilebilir değeri arttırıldı.
 • 3D Secure ile ödeme altyapısı eklendi. Yapı Kredi, Garanti ve Akbank için OOS ödeme şekilleri desteklendi.
 • Sanal pos tanımlama ekranında kayıtların sıralanabilmesi ve bu sıra ile ödeme ekranında gösterilmesi sağlandı.
 • Kredi kartı ödemeleri sonrası Temelset'e dekont yerine hızlı tahsilat kaydı atılması sağlandı.
 • Sql sorgulama widget'ı eklendi. Kullanıcı tanımlı bir sayfaya bu widget eklenip sayfa url'i girilerek kullanılabilir.
 • Ürün kategorilerinde altında bulunan ürün sayısının gösterilmesi sağlandı.
 • Detaylı filtreleme widget'ı eklendi. Bu widget sayesinde kategori ağacından seçilen bir kategorinin altındaki ürünlerin özellikleri bazında filtrelenebilmesi sağlanmaktadır.
 • Ödeme seçeneklerinin cari bazında filtrelenebilmesi için gerekli altyapı geliştirmeleri yapıldı.
 • Sipariş seri numarası ve ambar kodunun şube bazında belirlenebilmesi sağlandı.
 • Stokta olmayan ürünler için stoğa giriş tarihi gösterilebilmesi sağlandı.
 • Metinsel ifadelerin daha hızlı bulunabilmesi için indeksli arama özelliği eklendi. V2.1.0 versiyonu kurulumu sonrasındaki  akşam "FILL PRT_INVENTORYINDEX.sql" dosyası çalıştırılmalı ve indeks tablosunun ilk sefere mahsus doldurulması sağlandı.
 • Hızlı tahsilat için ayrıca proje kodu belirtilebilmesi sağlandı.

Hata düzeltmeleri

 • Yeni tanımlanmış kullanıcılar henüz hiçbir yetki grubuna dâhil olmadığında tam yetkili kullanıcı gibi davranıyordu, düzeltildi.
 • Kullanıcısı olmayan yetki grupları silinemiyordu, düzeltildi.
 • Temelset'te TESLIMCARIGOSTERME özel parametresi tanımlı olduğunda, teslim carileri -3 nolu işletmede arandığı için teslim carisi sipariş carisi olarak atanıyor ve bu da hataya neden oluyordu, düzeltildi.


-        Tahsilat yönetimi için ek özellikler desteklenmiştir.  PRTSP_NOTIFY_PAYMENT_DONE prosedürü ile ‘Ödeme işlemi sonunda’ prosedür tetiklenir. (Ör: Özel hesap kapatma bu prosedür içine uyarlanabilir.) Ayrıca PRTSP_CONTROL_BANK_AGREEMENT prosedürü ile uyarlaması yapılarak kullanıcılara farklı banka taksit gösterilebilmesi desteklenmiştir.

(“Ödeme Ayarları > Parametreler > Banka taksit seçenekleri kontrol edilsin?” parametresi PRTSP_CONTROL_BANK_AGREEMENT prosedürünü aktif hale getirir.)

(“Ödeme Ayarları > Parametreler > Cari ödemesi başarılı olduğunda bilgilendirsin?” parametresi PRTSP_CONTROL_BANK_AGREEMENT prosedürünü aktif hale getirir.)

-        "B2B Paket Sayfa" yapısı için örnek raporlar olan ‘Paket Raporlar’ doküman bölgesine eklenmiştir. Hazırlanmış buradaki raporlar paket olarak sisteme yüklenerek kullanılabilir.

( https://docs.logo.com.tr/display/NB/Logo+Netsis+B2B )

-        3D | Garanti Bankası desteği eklendi. (3D OOS, 3D OOS Half, 3D OOS Full)

(“Ödeme Ayarları > Sanal POS > Yeni POS Tanımı Oluştur”)

-        E-Arşiv belgelere B2B üzerinden erişilmesi desteklenmiştir.

(“Ayarlar > Sipariş Ayarları > Diğer Ayarlar > Fatura takip raporunda Logo e-Arşiv dosyası PDF olarak indirilebilsin mi?” parametresi açılmalıdır.)

(“Raporlar > Fatura Takibi” ekranından e-Arşiv olan faturalar için belgelere erişim sağlanabilir.)

-        Sipariş Detay ekranlarından faturalandırılmış siparişler için (kısmı ya da tamamen), fatura bilgilerine ve kalan sipariş bilgilerine ulaşılıp, fatura detaylarına gidilebilmesi desteklenmiştir.

(Siparişlerim > Sipariş Detay > Sipariş Numarası yanında varsa “Fatura Detay” ya da “Kalan Sipariş” butonları çıkar.)

-        Fatura Detay ekranlarından faturalandırılmış siparişler için (kısmı ya da tamamen), varsa sipariş bilgilerine ulaşılıp, sipariş detaylarına gidilebilmesi desteklenmiştir.

(Fatura Takibi > Fatura Detay > Fatura Numarası yanında varsa “Sipariş Detay” butonu çıkar.)

-        B2B üzerinden yeni kullanıcı oluşturulduğunda - eşleştirildiğinde (diğer mağaza/larda da otomatik kullanıcı tanımlamak için de kullanılabilen) tetiklenen yeni bir prosedür desteklenmiştir.

(PRTSP_CREATE_USER_FOR_OTHER_STORES prosedürü içerisine istenilen uyarlama yapılabilir. “Yetki Ayarları > Yeni Kullanıcı > Kaydet” butonu tıklanması ile tetiklenir.)

(Prosedür tetiklenebilmesi için açılması gereken parametre veritabanına manuel insert ile atılır.

“PRT_CONFIG içerisine ilgili mağaza için [GROUP]=''general_config'', [KEY]=''processcontrol_create_user'', VALUE =''True'' şeklinde bir kayıt atılmalıdır.)

-        Kullanıcı şifresi – e-posta adresinin B2B içerisinden değiştirilebilmesi desteklenmiştir.

(“Yetki Ayarları > Yeni Kullanıcı > Mevcut Kullanıcılar > B2B için kullanıcı eşleme butonu > Şifre / E-posta Yenile > Kaydet ve Şifre Gönder” butonu ile değiştirilebilir

-        "Excel Aktarım" özelliği parametrik hale getirilmiştir.

(Sipariş Ayarları > Sepet Ayarları > Excel aktarım gösterilsin?” parametresi)

-        Ödeme seçeneği matrisinde kredi kartı - banka resimlerinin ve tanımlamalarının gösterilebilmesi desteklenmiştir.

(“Ödeme Ayarları > Parametreler > Banka Kart Gösterim Tipi > Resim ve Başlık” parametresi)

(“C:\inetpub\wwwroot\B2B\_AppData\Files\Banka” klasörü altındaki resimler yerine koyulacak ‘aynı isimdeki’ yeni resimler ile varolan resimlerde değişiklik yapabilabilir.)

-        İptal edilen siparişlerin de “Siparişlerim” menüsünde görüntülenebilmesi desteklenmiştir.

(“Sipariş > Siparişlerim”)

-        Dinamik Rapor Widget | Eklenen sorgu bazlı script desteği ile buton tıklandığında “javascript” tetiklenebilmesi sağlanmıştır.

(“Dinamik Rapor Widget > Tasarım Modu > Ayarlar > JavaScript”)

-        Gönderilen E-postaların “Konu” kısımlarının değiştirilebilmesi ve parametrik değerler atanabilmesi (Ör: Evrak numarası) desteklenmiştir.

(“Ayarlar > Genel Ayarlar > E-posta Gönderimleri > Düzenle > Başlık”) 

-        Onay açıkken ilk sipariş oluşturulduğunda, siparişi oluşturan kişiye "Sipariş talebiniz alındı." şeklinde e-posta gönderilmesi desteklenmiştir.

-        Gönderilen Onay e-postası içerisinde ödeme bilgilerinin basılması desteklenmiştir.

-        E-posta şablonunda “Teslimat Adresi” parametresinin desteklenmiştir.

("{DeliveryAddressTitle}" /*Teslimat Adresi*/

"{DeliveryAddress}"

https://docs.logo.com.tr/display/NB/E-posta+Sablon+Ozellestirmesi )

-        Dinamik Rapor ve Parametre (Kısıt) widgetı içinde checkbox (boolean alan) tanımlanabilmesi desteklenmiştir.

(Dinamik Rapor Widget > Tasarım Modu > Ayarlar > Parametreler > "DataType": 4)

-        Sipariş onay ekranında kargo bilgisi güncellenebilmesi desteklenmiştir.

-        DivaServis ürününün B2B portalında KDV siz ürün ekleyerek sepet oluşturabilmesi desteklenmiştir.

-        Sepetlerim ekranında iyileştirme çalışması yapılmıştır.

-        Sipariş onay ekranındaki log kayıtları grid haline dönüştürülmüştür.

-        Fatura Takibi | kullanım kolaylığı ve mobil görünüm için ekran davranışı iyileştirilmiştir.

-        “B2B Package Editör” kullanımı iyileştirilmiştir.

(“C:\inetpub\wwwroot\B2B\bin\B2BPackageEditor.exe”)

-        Minör hataların giderilmesi sağlandı, süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.

Page viewed 6618 times by 10 users since Apr 08, 2016